GroenLinks is, sinds we door Covid-19 werden verrast, begonnen met een reeks maandelijkse online meet-ups om zo snel discussies over actuele gebeurtenissen te kunnen aangaan.

In de vorige meet-up op 19 augustus spraken we over manieren om de toenemende tekorten in het Sociaal Domein te lijf te gaan. Die tekorten worden mede veroorzaakt doordat de vraag naar hulp op het gebied van WMO en Jeugd blijft stijgen. Het is duidelijk dat behalve de gemeente ook zorgaanbieders een zeer belangrijke plaats en mogelijk een rol hebben in het ombuigen van deze tendens. Dat kan met allerlei ingrijpende maatregelen zoals tariefverlagingen, budgetplafonds, wachtlijsten, sneller afschalen, streven naar samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders etc. Maar ook door meer algemene voorzieningen te hebben die vraag naar gespecialiseerde zorg verminderen.

Waar we vorige keer dit alles met de blik van de armlastige gemeente bekeken, willen we in dit gesprek de andere kant van de tafel, de rol van de zorgaanbieders onder de loep nemen. En we doen dat met een aantal gasten die daar allen zo hun opvatting over hebben.

1. Paul Schefman (Levanto; organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in Zuid- en Midden Limburg).

2. Nathalie Konings (Samen Vooruit, maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Jeugdhulp tot senioren- en ouderenwelzijn).

3. Hellen Mingels (Hai-5, een kleinere jeugdhulporganisatie in Maastricht)

4. Guy Schulpen: (ZIO, eerstelijnszorgbedrijf; bij mij uit een vorig leven bekend als de koepel van huisartsen), intensief betrokken bij Blauwe Zorg en vervolgstappen

5. Roger Ruijters (Envida, wijkzorg en verpleegzorg in Maastricht-Heuvelland)

Marlise Korsten zal de discussie leiden.

Graag nodigen we je uit, deze discussie te volgen op ons YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UC-2Lppa6WtwbFUlW28osHiA

Aanmelden is deze keer niet noodzakelijk.

Vragen van buitenaf kunnen via de chat worden gesteld en zullen in de discussie worden meegenomen.