Margot Wingen

Penningmeester GLafdeling Maastricht-Heuvelland

Tel: 043-4593808 en 06-12172040

Geboren in Heerlen heb ik – na mijn studie Rechten met hoofdvak Economie en later informatica –  30 jaar met plezier in Alkmaar gewoond en gewerkt, maar het Heuvelland met zijn internationale oriëntatie bleef trekken.
In 2001 kwam ik zo terug in Zuid-Limburg en Schin op Geul.
Van meet af aan wilde ik als docent in het HBO niet alleen praten over problemen en mogelijke oplossingen, maar ook zelf actief een bijdrage leveren. Eerst de PPR en later GroenLinks waren voor mij de goede partij om als bestuurslid en raadslid in Alkmaar politiek actief te zijn.
Ik vind het heel plezierig dat ik dat sinds 2012 weer kan zijn. Nu binnen de afdeling Maastricht-Heuvelland.