Marianne Pleumeekers

Voorzitter GLafdeling Maastricht-Heuvelland

Vanuit het bestuur ondersteun ik Niels Verboom bij de campagne binnen de Afdeling Maastricht-Heuvelland. Ik heb veel ervaring met het opzetten van acties en het uitvoeren ervan, onder andere tegen de afschaffing van de studiefinanciering, voor de aansluiting van Nijmegen op het nachtnet en het legaliseren (en controleren) van de wietteelt door gemeenten.

Marianne Pleumeekers was tijdens haar studie in Nijmegen bestuurslid bij DWARS en daar heeft ze veel activiteiten georganiseerd en acties gevoerd. Zij is nu student aan de Universiteit Maastricht en brengt voor de campagne belangrijke netwerken en kennis mee.

Aangezien ik in Beek geboren ben, voelde het als 'thuiskomen' in Zuid-Limburg toen ik in Rijckholt ging wonen. Ik voel me erg op mijn plek in dit pitoreske dorpje van de gemeente Eijsden-Margraten. Toch speelt een groot deel van mijn leven zich in Maastricht af. Ik studeer en werk op de Universiteit Maastricht en doe vrijwilligerswerk bij In de Rooden Leeuw in de Bogaardenstraat.

Tijdens mijn masteropleiding Handels- en ondernemingsrecht heb ik de focus gelegd op Corporate Governance en ik schrijf mijn scriptie over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

Binnen het bestuur heb ik de voorzittersrol op me genomen, ik probeer een helicopterview te houden op de afdeling en vind het belangrijk om korte lijnen te hebben met ons landelijk en provinciaal bestuur, de fracties en het campagneteam. Ook ondersteun ik Niels Verboom bij de campagne in de afdeling Maastricht-Heuvelland.