GroenLinks Maastricht bepleit Burgerbegroting à la Antwerpen

Maastricht, 10 juli 2017

In het debat over de Kadernota aanstaande dinsdag  11 juli zal GroenLinks een pleidooi houden om in Maastricht een Burgerbegroting à la Antwerpen in te voeren.

Marlise Korsten (fractievoorzitter): ‘’ Samen met fractielid Menno Janssen ben ik onlangs in Antwerpen geweest om ons licht op te steken over de Burgerbegroting en we zijn er erg enthousiast over geworden”. In de Antwerpse burgerbegroting beslissen de burgers van Antwerpen stad zelf over de besteding van één miljoen euro. Iedere burger kan meepraten over de keuze van thema’s die de directe leefomgeving beïnvloeden, de hoeveelheid geld per thema, en de projecten die per thema worden uitgevoerd. De rondes verlopen allemaal vergelijkbaar: een groep burgers gaat aan tafel en kiest het gevraagde aantal prioriteiten.  “ Vooral het feit dat iedere tafel overeenstemming moet bereiken, en anders niet meegeteld wordt, spreekt ons aan”, aldus Menno Janssen: “het zorgt ervoor dat iedere burger moet meedenken en praten over meer onderwerpen dan alleen zijn eigen interesse”’. Antwerpen kent het systeem sinds 2014 en in de loop van de tijd is men erin geslaagd een representatieve groep zo’n 1000 a 1500 burgers aan tafel te krijgen.

Marlise Korsten: “Meepraten, met elkaar praten, mee beslissen, onze Maastrichtenaren zelf regie geven; dat lijkt ons een prachtige kans. Ik hoop dat het College dinsdag aanstaande ons idee positief zal ontvangen en dat we bijvoorbeeld als eerste stap eens met een grotere groep op werkbezoek naar Antwerpen kunnen gaan”.