Vonnis kantonrechter over de “spionageaffaire”

GroenLinks: Over en weer reflectie en de-escalatie op zijn plaats

GroenLinks heeft het vonnis van de Rechtbank van 17 september aandachtig gelezen. Het vonnis spreekt duidelijke taal over het handelen van de Gemeente.

De Gemeente heeft in het onderzoek naar de integriteitsmelding buitenproportioneel gehandeld en daarmee schade toegebracht aan het vertrouwen dat medewerkers in de bestuurders moeten kunnen hebben.

GroenLinks verwacht van het College dat het de verantwoordelijkheid daarvoor neemt. En dat daarnaast op korte termijn een voorstel voor aanpassingen in het integriteitsbeleid aan de Raad wordt voorgelegd.

De Limburger schrijft in zijn commentaar dat de-escalatie van beide kanten van het conflict geboden is.

Dat ligt in de lijn van onze bijdrage in het raadsdebat over de kwestie. De rechter zegt immers ook dat de Gemeente heel terecht de integriteitskwestie wilde onderzoeken.

Over het handelen van de ambtenaar wordt gezegd: ‘’Het is dan ook kwalijk en beschadigend dat deze conceptnotulen naar derden zijn doorgestuurd en dat daaruit zo selectief geciteerd is. Voor de degene die daartoe overging moet duidelijk zijn geweest, althans behoorde dit te zijn geweest, dat deze notulen nog niet definitief waren vastgesteld en reeds om die reden vertrouwelijk waren”. En daaropvolgend: ‘’Los daarvan dient in een publieke en politiek gestuurde organisatie als een gemeente de integriteit van de ambtenaar en de vertrouwelijkheid van bepaalde documenten hoog in het vaandel te staan.”

GroenLinks is ervan overtuigd dat 99,9% van onze ambtenaren dat ook vindt en ernaar handelt.

GroenLinks hoopt dat de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg ook dit deel van het vonnis serieus nemen en er, als hun bijdrage aan de-escalatie, hun eigen conclusies aan willen verbinden.

Marlise Korsten