Nieuws

Samenvatting van de Raadsvergadering van februari 2005

Een bijeenkomst waarin drie initiatiefvoorstellen worden besproken. De overige agendapunten voor deze vergadering blijken bij de bespreking in de diverse raadscommissies reeds tot overeenstemming te hebben geleid waardoor burgemeester Leers de onderwerpen simpel kan afhameren: “Aldus Besloten”.

Lees verder

Persbericht: ENCI open

GroenLinks heeft kennis genomen van het akkoord tussen de vakbonden en de directie van de ENCI om de fabriek van ENCI Maastricht tot 2009 open te houden. Tevens heeft GroenLinks kennis genomen van het voornemen een nieuwe bestemming voor de verbrandingsoven te zoeken en het voornemen 170 banen via natuurlijk verloop te schrappen bij ENCI en voor de overige 100 mensen arbeid te garanderen. 100 banen blijven dus gegarandeerd bij ENCI in Maastricht. GroenLinks is hier voor de werknemers blij mee.

Lees verder

Pagina's