Gert-Jan Krabbendam

Gert-Jan - lijsttrekker - 1982 - Itteren

Wie is Gert-Jan
Afkomstig uit Didam ben ik 22 jaar geleden naar Maastricht gekomen om te studeren aan de Universiteit Maastricht, waar ik ben opgeleid tot jurist. Jarenlang heb ik gewoond in Limmel, maar sinds 2009 woon ik in Itteren. De laatste vijf jaar mag ik wethouder zijn in Maastricht, de mooiste en meest eervolle baan van de wereld. Daarvoor was ik werkzaam op de rechtbank. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en drie katten.

Wat drijft Gert-Jan
Mijn omgeving, de stad, de wereld beter, mooier, leefbaarder, rechtvaardiger, gezonder, duurzamer en socialer maken. Voor de toekomst van mijn kinderen en die van anderen. Dat is mijn ultieme drijfveer. Als wethouder heb ik aan het roer mogen staan van veel mooie plannen en projecten die de stad sterker maken, en soms me ook bezig gehouden met moeilijkere dossiers die me uit mijn slaap hebben gehouden. Maar in al die gevallen heb ik het gevoel gehad een verschil te kunnen maken, door idealen te verwezenlijken en door inwoners verder te kunnen helpen. Die missie wil ik natuurlijk graag voortzetten!

Grootste uitdagingen voor de stad volgens Gert-Jan
Dat zijn er twee, maar ze zijn wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn de eerste generatie die klimaatverandering aan den lijve ondervindt, en we zijn ook de laatste die er echt wat aan kan doen. Dat is een gigantische opgave, die grote veranderingen gaat brengen. Dat wordt moeilijk, maar samen kunnen we dat echt aan. Als we een leefbare planeet voor onze nakomelingen willen, hebben we in feite ook helemaal geen andere keus. Tegelijkertijd zullen we wel oog moeten hebben voor de mensen die om welke reden dan ook niet mee kunnen doen of dreigen af te haken. Die, wanneer hun woning niet op tijd verduurzaamd wordt, in energiearmoede raken en omdat ze aan het eind van hun geld een stuk maand over hebben, moeten kiezen tussen een extra trui aan te doen of zichzelf in de schulden te steken, omdat ze de gasrekening niet meer kunnen betalen. We kunnen en mogen die mensen niet in de kou laten zitten.

Daarnaast is er een groeiende tweedeling in de samenleving. Maastricht staat op een kruispunt. Haken mensen in armoede aan of haken ze af. Gaan Sjengen en studenten samenleven of leven ze langs elkaar heen. Worden we samen klimaatneutrale stad of mislukken we door verdeeldheid? Herwinnen inwoners het vertrouwen in de overheid of groeien de gevoelens van boosheid en onmacht? Voelen de buitenwijken zich volwaardig of tweederangs? Leven we in harmonie met de natuur of activeren we het immuunsysteem van de aarde tegen onszelf? Hebben gevaccineerden en ongevaccineerden oog voor elkaar of bestrijden ze elkaars rechten? Het kruispunt lijkt soms wel een ravijn, een waterscheiding tussen al die mensen en tussen al die belangen. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn de goede richting in te slaan, omdat de weg in onze tijd van onzekerheden en tegenstellingen vol bochten, hindernissen, tegenslagen en tegenstand zal zijn.

Maar GroenLinks heeft het optimistische vertrouwen dat we vooruit kunnen komen. Dat een klimaatneutrale samenleving mogelijk is. En dat we tegelijkertijd de stad kunnen verbinden. Met drie woorden die alles samenvatten: Heel de stad.

 

Waar vind je Gert-Jan
Het grootste deel van de tijd werkend op of vanuit het stadhuis natuurlijk, veelal in gesprek met inwoners en partners van de stad. Maar vaak met mijn gezin in het theater naar een leuke kindervoorstelling.

De meeste vrije tijd die ik overhoud, probeer ik te spenderen op mijn racefiets om fit en gezond te blijven.

 

Gert-Jan op de racefiets