Knokken voor wat kwetsbaar is. Die slogan van GroenLinks van enkele jaren geleden belichaamt voor mij het beste waar GroenLinks voor staat. GroenLinks komt op voor een sociale maatschappij, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor een schoon en gezond leefmilieu, ruimte voor de natuur en een ontspannen en tolerante samenleving. Daar wil ik mij sterk voor maken.

Van maart 2011 tot juni 2014 was ik voor GroenLinks lid van de Limburgse Provinciale Staten. Daar heb ik me onder meer bezig gehouden met jeugdzorg en de kerncentrale van Tihange (B), en heb ik me sterk gemaakt voor meer (culturele) samenwerking met onze Vlaamse, Waalse en Duitse buren in de Euregio. In maart 2013 heb ik met een initiatiefvoorstel gezorgd voor omgangsbegeleiding voor kinderen en ouders bij (vecht)scheidingen.

De komende jaren komt er veel op de gemeenten af. De jeugdzorg en andere overheidstaken, zoals de Participatiewet en de WMO, worden straks een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat is voor mij een reden om over te stappen van de provincie naar de gemeente. Met mijn kennis en ervaring wil ik een bijdrage leveren aan goed gemeentelijk beleid. Met beleid rond kwetsbare mensen mag namelijk niet worden geëxperimenteerd, zeker niet als het om kinderen gaat.