Ik ben van 1962 en kom uit een PSP/PPR-gezin en probeer uitvoering te
geven aan "denk op wereldschaal, zet je lokaal in".
Zelfs in een gewoon kopje koffie zit 'n keuze.
Ik kies graag voor 'n eerlijke beloning voor werk, kringloop in plaats van uitputting, eigen kracht en solidariteit.

Terwijl ik al langer lid was van een vakbond, werd ik pas in 2011 lid van GroenLinks. Toen ik bestuurslid werd, voorzag ik niet dat GroenLinks in 2014 in Valkenburg in de gemeentepolitiek zou stappen.
Als burgerlid neem ik deel in de Commissie Sociaal Domein. Ik vind het prettig om tegelijk bestuurslid van de afdeling Maastricht-Heuvelland
te zijn, waar het klimaat wat luchtiger is.

Nadat ik 20 jaar geleden naar Limburg kwam, heb ik een tijd meegekookt bij Rampenplan, een biologisch-vergetarische mobiele keuken.
In Houthem-St Gerlach, zit ik in een werkgroep die zich inzet voor natuur en -educatie in ons dorp.
Ik werk als begeleider van mensen die zelfstandig wonen en kampen met een psychische kwetsbaarheid. Sinds 2015 is deze vorm van zorg een gemeentelijke verantwoordelijkheid met financiering via de WMO. Ik ervaar door deze verandering meer papierwerk en meer ideeën. En ik hoop van harte dat een aantal van de bruikbare ideeën beklijft.