Jan Karel Bolleman, woont 9 jaar in Maastricht, oud-locatiedirecteur in het voortgezet onderwijs, gehuwd.

Ik streef naar een duurzaam, solidair en inclusief Maastricht.

Duurzaam waardoor de generaties na ons ook nog gezond en welvarend  kunnen leven in onze mooie stad.

Solidair met arme mensen, door onze welvaart te delen met elkaar. Solidair met mensen die zorg behoeven. Met mensen met een beperking. Met mensen die gevlucht zijn, of gekleurd zijn. Of oud zijn, of jong, of anders.

Inclusief omdat acceptatie van mensen die anders zijn leidt tot een samenleving die diverser, rijker en vreedzamer is. Acceptatie van lesbiënnes, homo’s, biseksuelen, transgenders, intersekse mensen, gehandicapte mensen, gekleurde mensen. Acceptatie van iedereen die om wat voor reden ook gediscrimineerd en of buitengesloten wordt.

GroenLinks: DUURZAAM SAMEN LEVEN

Jan Karel Bolleman

Portefeuilles:

  • Ruimtelijke ordening/landschap (R.O.)
  • Stadsontwikkeling
  • Wonen
  • Monumenten/archeologie
  • Energietransitie
  • Water
  • Verkeer en mobiliteit
  • ENCI-transformatiedossier
  • Welstand
  • Middelen