Als voorzitter ben ik de spin in het web. Ik vind het belangrijk om goed contact te onderhouden met onze fracties, leden en het landelijk bureau.
Marianne Pleumeekers was tijdens haar bachelor in Nijmegen bestuurslid bij DWARS en daar heeft ze veel activiteiten georganiseerd en acties gevoerd. In Maastricht heeft ze haar masteropleiding gevolgd. Zij woonde in 'Rieckelt' en Maastricht.
Aangezien ik in Beek geboren ben, voelde het als 'thuiskomen' in Zuid-Limburg toen ik in Rijckholt ging wonen. Ik voelde me erg op mijn plek in dit pitoreske dorpje van de gemeente Eijsden-Margraten. Eind 2017 ben ik in Maastricht gaan wonen. Ik doe vrijwilligerswerk bij In de Rooden Leeuw in de Bogaardenstraat en sport bij Waterproof (waterpolo).
Tijdens mijn masteropleiding Handels- en ondernemingsrecht heb ik de focus gelegd op Corporate Governance en ik heb mijn masterscriptie geschreven over besturen in de semi-publieke sector (Wanbeleid bij Meavita).
Binnen het bestuur heb ik de voorzittersrol op me genomen, ik probeer een helicopterview te houden op de afdeling en vind het belangrijk om korte lijnen te hebben met ons landelijk en provinciaal bestuur, de fracties en het campagneteam.