Menno Janssen, afkomstig uit Roermond, opbouwwerker en raadslid, getrouwd, 1 dochter, 2 katten.

Ik maak me sterk voor een actief en ruimhartig anti-armoedebeleid; want elk kind dat in armoede opgroeit, is er een te veel! Hierbij staat een
persoonlijke benadering centraal. Zorg wordt maatwerk, maakt zelfstandig functioneren mogelijk en staat dichtbij de mensen!
KORTOM: EEN SOCIAAL MAASTRICHT
Ik wil me inzetten voor een ontspannen en open Maastricht waarin iedereen, ongeacht afkomst, geslacht of seksuele voorkeur zichzelf kan zijn; waar men
omkijkt naar elkaar. Tegen uitsluiting van groepen mensen zal ik me verzetten: racisme en discriminatie zijn onacceptabel!
KORTOM: EEN OPEN MAASTRICHT
Om bewoners meer bij de besluitvorming te betrekken, wil ik verschillende vormen van burgerparticipatie stimuleren. Zoals een ‘burgerbegroting 043’,
een ‘citizens conference’ en ‘burgerraden’.
KORTOM: EEN DEMOCRATISCH MAASTRICHT

GroenLinks: DUURZAAM SAMEN LEVEN

Menno Janssen en Gert-Jan Krabbendam

Portefeuilles:

  • WMO
  • Participatie
  • Armoede
  • Minderheden en integratie
  • Studentenbeleid
  • Sport & recreatie
  • Burgerparticipatie