GroenLinks: "goed voorbereid zijn op kernramp in Tihange een illusie"

Op 4 maart 2016 antwoordde Gouverneur Bovens op mondelinge vragen van GroenLinks Statenlid Andy Rossel dat “Nederland wel goed voorbereid is op een kernramp”. GroenLinks heeft ernstige twijfels over het realiteitsgehalte van de uitspraken van onze Gouverneur en stelde daarom een lijst van 25 punten op die volgens de partij niet goed geregeld zijn, met als eindconclusie: goed voorbereid zijn op een kernramp is een utopie. En stellen dat dat wel kan, is gevaarlijk.

De 25 punten
B​ij de lijst van 25 punten moet je denken aan vragen als: 'hoe evacueer je een stad als Maastricht? Wie krijgt er prioriteit? Hoe worden scholen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen geëvacueerd en waar worden deze mensen naartoe gebracht in een regio van miljoenen mensen die op de vlucht slaan? Wat doe je als ouders aan de schoolpoort komen om hun kind op te halen wanneer er afgevaardigd is dat er geschuild moet worden? Kun je leden van de vrijwillige brandweer verplichten tot inzet en zo nee, hoe garandeer je dan dat je hulpdiensten genoeg bemand zijn? Waar haal je die vervangers vandaan, zijn die goed opgeleid om om te gaan met een kernramp en weten ze dat ze daarvoor kunnen worden ingezet? Worden zwangere vrouwen bij de hulpdiensten vrijgesteld van inzet vanwege de verhoogde stralingsrisico's? Kortom: vragen, vragen, vragen.

Lees hier de volledige lijst van 25 punten.

"Volgens ons kun je als je de volledige lijst van 25 punten leest maar tot één conclusie komen: goed voorbereid zijn op een kernramp in onze nabijheid kan gewoon niet", aldus fractievoorzitter Gert-Jan Krabbendam namens GroenLinks Maastricht. "Die conclusie geeft des te meer aanleiding om ons in te zetten voor sluiting van de stokoude, gammele en gevaarlijke kerncentrales vlak over de grens in België."

GroenLinks stelt vragen
Verschillende GroenLinks-fracties, waaronder die van Maastricht, Eijsden-Margraten en Sittard-Geleen stelden bij hun college de uitspraken van Gouverneur Bovens aan de kaak met artikelvragen. Lees hier de door GroenLinks gestelde vragen (vragen 8, 9 en 10). De vragen werden in de eerste week van mei 2016 beantwoord door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (lees hier de beantwoording). De beantwoording komt erop neer dat Bovens niet juist geciteerd zou zijn door de media, dat er binnen de Veiligheidsregio protocollen, plannen en een oefenbeleid zijn, dat de bevoegde instanties in België aangeven dat er geen gevaren zijn en dat er daarom geen verdere aanleiding is om actie te ondernemen op basis van de door GroenLinks opgestelde 25 punten.

"Teleurstellend en onacceptabel"
Krabbendam: "Wat GroenLinks betreft is dit een zeer teleurstellende reactie. Of Bovens nu letterlijk gezegd heeft dat Nederland in tegenstelling tot België goed voorbereid of niet, hij heeft duidelijk de vergelijking gemaakt tussen wat in België nog geregeld moet worden wat in Nederland 'wel snor' zit. De Veiligheidsregio neemt genoegen met sussende woorden uit België maar haar protocollen, plannen en oefenbeleid zijn simpelweg niet afdoende om te voorkomen dat er een volstrekt onbeheersbare reactie optreedt bij een kernramp in Tihange of Doel. Tientallen gemeenten trekken juridisch ten strijde tegen de Belgische kerncentrales, maar de Veiligheidsregio steekt liever haar kop in het zand als een ware struisvogel. Onacceptabel, wat ons betreft. Het is gevaarlijk om bij het publiek de indruk te laten ontstaan dat we afdoende voorbereid zijn, terwijl dat in de verste verte niet zo is. Niemand is geholpen met onnodige gevoelens van angst, maar met schijnveiligheid evenmin."

Mei in het teken van "Stop Tihange"
Mei staat voor Maastricht en Zuid-Limburg in het teken van het protest tegen de Belgische kerncentrales. Alle Maastrichtse politieke partijen (Seniorenpartij, CDA, D66, SP, PvdA, GroenLinks, PVM, VVD, MV en LPM) vinden dat de Belgische kerncentrales gesloten moeten worden en hebben zich daarom achter initatieven van GroenLinks en het Milieu front Eijsden geschaard. Op 11 mei 2016 vindt er om 19:00 uur in De Muziekgieterij in Maastricht een burgerinformatieavond plaats voor alle geïnteresseerde burgers van Zuid-Limburg en daarbuiten. Op 22 mei 2016 om 14:00 uur vindt in Maastricht een demonstratie tegen de Belgische kerncentrales plaats, van Plein 1992 naar de Markt. Meer informatie over beide evenementen vindt u terug op deze website.