Afdeling

Afdeling Maastricht-Heuvelland

Je bent (of wordt) lid van GroenLinks. Met je lidmaatschap ben je deel van de landelijke vereniging GroenLinks, die is opgedeeld in afdelingen.
Onze afdeling bestaat uit de 338 leden (aug.2018) die in Maastricht, Meerssen, Beekdaelen, Valkenburg a/d Geul, Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-Margraten wonen.
Binnen onze afdeling werken raadsleden, burgerleden, wethouders en vele vrijwilligers in verschillende campagnes en functies (tijdelijke of doorlopende).

Het bestuur van de afdeling Maastricht-Heuvelland bestaat ook uit vrijwilligers. We werken in opdracht van de leden. Het bestuur vergadert minimaal eens per maand (m.u.v augustus).

Ons mailadres is: maastricht-heuvelland@groenlinks.nl

Wat kun je van ons als bestuur verwachten?
- Informatie voor alle leden binnen de afdeling.
- Uitwisseling en samenwerking tussen gemeentes binnen de afdeling en in de regio.
- Praktische ondersteuning van de GroenLinks fracties van de gemeentes Maastricht, Beekdaelen, Eijsden-Margraten en de combinatie-partij in Meerssen.
- Minimaal eens per jaar word je als GroenLinks-lid uitgenodigd voor een afdelings-bijeenkomst waar besluiten worden genomen: de ALV. Daar spreken we over wensen en plannen en beslissen de leden wie bv deelnemen aan het bestuur of de functionerings- en kandidatencommissies.

Elk van de zeven gemeentes binnen onze afdeling kent een andere vorm waarin leden en sympathisanten van GroenLinks bijdragen aan de gemeente-politiek.
In Maastricht heeft de fractie vijf raadsleden, een aantal burgerraadsleden en een fractie-assistent. GroenLinks keerde terug in het College en levert een wethouder.
Beekdaelen is de naam van de fusie-gemeente van Nuth, Onderbanken en Schinnen. We werken aan een mooie uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018.
In Eijsden-Margraten heeft GroenLinks twee leden in de raad en enkele actieve burgerleden.
In Meerssen maakt GroenLinks deel uit van Kijk!!! De fractie keerde terug in het College.
In de andere gemeentes van de afdeling bestaan zelfstandige lokale fracties, met een eigen bestuur.
In Gulpen-Wittem vormde PRO het College en de voormalige fractievoorzitster van GroenLinks is nu wethouder.
In Valkenburg aan de Geul werd de samenwerking met GroenLinks omgezet naar de lokale Progressieve Groene Partij.
In Vaals haalde Het alternatief (nieuw) één zetel in de raad.

Zie voor meer informatie de websites van de fracties.