Nieuws

GroenLinks, LVO, Masterplan en verlenging Postema

Dinsdag nacht, in een zeer late raadszitting, werd met algemene stemmen een motie aangenomen, die de verontrusting van de gemeenteraad uitdrukt over de gang van zaken bij LVO m.b.t. de verlenging van de aanstelling van bestuurder A.Postema.

Lees verder

Update transformatie ENCI-groeve

De transformatie van de ENCI-groeve heeft de laatste tijd (gelukkig) ineens weer ieders aandacht.
Wat daar na 100 jaar mergelwinning wordt ondernomen om een prachtig en spannend gebied terug te geven aan de Maastrichtenaren is belangrijk: het is een groot en langjarig project waar we heel lang heel veel plezier van kunnen hebben met zijn allen. Als we het goed doen, tenminste.

Lees verder

Bootactie in Tihange om Doel en Tihange gesloten te krijgen

Bootactie in Tihange om kerncentrales gesloten te krijgen:

29 september 2018

Op 14 oktober vinden in België gemeenteraadsverkiezingen plaats . Een uitstekend moment om het sluiten van de reactoren Tihange 2 en Doel 3 onder de aandacht te brengen van Belgische kandidaat politici. Immers zij zullen straks coalitieakkoorden afsluiten en de mogelijkheid hebben om Tihange en Doel daarin een plek te geven.

Om die reden vindt op 29 september een Euregionale actie plaats tegenover de verouderde kerncentrale van Tihange. Euregionaal betekent dat naast deelnemers uit België ook deelnemers uit Nederland en Duitsland mee zullen doen met deze actie.

Lees verder

Pagina's