Nieuws

Begroting 2019 Gemeente Maastricht

Dinsdag 13 november werd de begroting 2019 van Maastricht besproken. Een monstervergadering die al startte om 12 uur. Het is de eerste begroting van de nieuwe coalitie; de ambities van het akkoord zijn er goed in terug te vinden met als motto Onbegrensd en Ontspannen.

Lees verder

GroenLinks, LVO, Masterplan en verlenging Postema

Dinsdag nacht, in een zeer late raadszitting, werd met algemene stemmen een motie aangenomen, die de verontrusting van de gemeenteraad uitdrukt over de gang van zaken bij LVO m.b.t. de verlenging van de aanstelling van bestuurder A.Postema.

Lees verder

Pagina's