Interesse voor GroenLinks Vlaardingen groeit! Verslag info-bijeenkomst.

Actief burgerschap!

GroenLinks wil dat inwoners samenwerken met hun gemeente. Maastricht heeft op het gebied van burgerparticipatie veel bereikt door inwoners mee te laten denken...

Lees meer
armoede.jpg
Armoede

Actief/ruimhartig tegen armoede

Armoede is een structureel verschijnsel geworden in Maastricht en dat is onacceptabel. Maastricht voert daarom met volle steun van GroenLinks een actief en...

Lees meer
Klimaat en energie
Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen

GroenLinks stimuleert de groene economie. We staan voor de overgang naar een circulaire economie, waarin we grondstoffen besparen en hergebruiken. Maastricht...

Lees meer
expats

Internationaal denken & doen

Maastricht ligt midden in een regio van 5 miljoen mensen, met hetzelfde potentieel als de Randstad. Stimulering van onderwijs in Frans en Duits is voor...

Lees meer
onderwijs
Onderwijs

Kansen voor onderwijs en jeugd

Onderwijs en scholing zijn essentieel voor de ontwikkeling van ieder mens. Onderwijs is onmisbaar om te groeien als mens, keuzes te kunnen maken en regie over...

Lees meer
klimaat

Klimaatneutraal 2030

Klimaatneutraal 2030: #missionzeromaastricht

Lees meer
Kunst

Kunst verrijkt het leven

GroenLinks is trots op het lokale culturele erfgoed en wij willen daar goed voor zorgen. Bij een open stad hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt...

Lees meer
groen
Groen

Meer natuur

Langs wegen planten we bomen ter verfraaiing en om de luchtkwaliteit te verbeteren maar ook om hittestress te verminderen. GroenLinks stelt de advieswaarden van...

Lees meer
veiligheid

Openbare orde en veiligheid

GroenLinks wil dat we sámen zorgdragen voor een veilige woon- en leefomgeving. Onveiligheid en intolerantie verkleinen de ruimte voor verschillen in een...

Lees meer
matt-artz-445462.jpg

Schoner vervoer

GroenLinks kiest voor een echt duurzaam mobiliteitsbeleid. De openbare ruimte in Maastricht wordt in principe ingericht voor fietsers en voetgangers; auto’s...

Lees meer
smart city

Smart City Maastricht

Smart Cities zijn steden die digitalisering (data) en technologische innovaties inzetten om leefbaarheid, duurzaamheid, bereikbaarheid, welzijn en economische...

Lees meer
sport
Sport

Sport in beweging

Sport en bewegen zijn belangrijk voor iedereen is. Niet alleen is sporten gezond en ontspannend het draagt ook bij aan tolerantie, integratie en cohesie. De...

Lees meer