De stichting Fractie GroenLinks Maastricht is een algemeen nut beogende instelling: een ANBI.

Contactgegevens: 

Coclersstraat 24

6221 XE Maastricht

fractiemaastricht@groenlinks.nl

0652003975

 

KvK: 

75878828

 

Datum oprichting: 

17-09-2019

RSIN/fiscaal nummer: 

860431319

 

Doel van de stichting:

Het verlenen van ondersteuning op administratief, organisatorisch en bestuurlijk gebied d.m.v. het innen en beheren van giften en gelden alsmede het bevorderen van het werk van de fractie door ondersteuning van de organisatie en campagne.

Het beleidsplan

Zie onze standpunten waar ook een totaal verkiezingsprogramma staat dat inhoudelijk het beleidsplan is van de stichting.

Een paar hoofdpunten zijn:

  • We streven naar een groene stad
  • We streven naar een sociale stad waar iedereen kan zijn wie zij of hij wil zijn
  • We streven naar een open stad. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis en veilig.
  • We streven naar een faciliterende overheid.

 

Bestuur

Voorzitter: Menno Janssen

Penningmeester/secretaris: Hans Passenier

Bestuurslid: Thijs de Rijk

 

Het beloningsbeleid.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vrijwilligers geven we een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke eisen.

Personeel dat wordt aangesteld, zoals bijvoorbeeld een fractieondersteuner, wordt of via een zzp-contract opdrachten verleend of wordt aangesteld in loondienst. Er wordt dan een arbeidscontract opgesteld dat voldoet aan de wettelijke eisen.

 

Verslag van uitgevoerde activiteiten

  • Na de oprichting van de stichting is het bestuur eenmaal bij elkaar geweest en heeft het jaaroverzicht besproken.
  • Er is afgesproken een ANBI status aan te vragen.
  • Er worden overeenkomsten gemaakt voor toekomstige mogelijke vrijwilligers.
  • Er wordt een profiel voor de fractieondersteuning opgesteld en onderzocht op welke manier dit vormgegeven kan worden na 1 sept 2020.

 

Financiële verantwoording

Het jaaroverzicht van 2019 is hieronder als download beschikbaar