In de Meet-up willen we nadenken over het opnieuw inrichten van de openbare ruimte zodat deze geschikt is voor de klimaatsverandering en er meer ruimte komt voor natuur, spelen en recreëren.

Meld je voor 15 september 12:00 u. aan via meetups@groenlinksmaastricht.nl 

Ons doel voor vanavond is:

  • om informatie op te halen,
  • van gedachten te wisselen
  • vervolgstappen voor te bereiden om een verandering in gang te zetten waarbij we onze openbare ruimte anders inrichten.

Waarom is er een noodzaak om onze openbare ruimte anders in te gaan richten?

Door de klimaatsverandering maken we extremer weer mee, langer warm en droog en meer en langer regen. Onze gebouwde omgeving is nog niet geschikt voor deze weersveranderingen. Daarnaast zorgt de huidige manier van inrichting in onze openbare ruimte (grasvelden met kort gras en wat bomen en struiken eromheen) voor weinig biodiversiteit.

Welke thema’s spelen een rol bij het inrichten van de openbare ruimte:

  • Flora en fauna
  • Waterhuishouding
  • Koeltegebieden
  • Meer ruimte voor spelen en recreëren
  • Circulaire economie
  • Meer gradiënten
  • Enz.

Hoe brengen we sneller deze aanpassing van onze openbare ruimte op gang en aan welke voorwaarden moet deze transitie voldoen?

Hoe betrekken we de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij deze transitie?

Speciale gasten:

Nathalie Ummels (Mondiaal centrum)

Nelle Driessen (CNME)

Gert-Jan Krabbendam (Wethouder Gemeente Maastricht)

Geert Gabriëls (Gedeputeerde provincie Limburg)