Carla was 17 jaar lang ons gezicht naar buiten toe. Zij onderhield de contacten tussen burgers en organisaties enerzijds en onze fractie aan de andere kant.

Carla was ook altijd proactief; zo initieerde zij het groene lintje, dat langzaam uitgroeide tot een "merk" van GroenLinks Maastricht.

Ook de contacten met onze Belgische en Duitse zusterorganisaties werden door Carla (samen met Coen van der Gugten) opgebouwd en verdiept.

Ontelbare evenementen en huis aan huis acties werden door haar, onopvallend op de achtergrond, georganiseerd. Met haar hartelijke, verbindende natuur stond Carla op ieder moment klaar voor GroenLinks Maastricht.

Marlise Korsten sprak in deze geest een groot dankwoord uit en overhandigde enige zorgvuldig uitgekozen geschenken als blijk van onze erkentelijkheid voor Carla's werk en engagement.

Carla wilde haar afscheid graag met een gemeenschappelijke fietstocht vieren en zo maakten we  een mooie, grensoverschrijdende (zeer symbolisch!) fietstocht met diverse stops bij cultureel interessante plaatsen, waarbij onze wethouder Gert-Jan Krabbendam ons als gids diende.

Alles bij elkaar een mooie afsluiting van een mooie epoche.

Carla, dank je wel voor jou en voor alles, wat je voor ons gedaan hebt!