Goede onderwijsvisie met een belangrijke aanvulling

Wij zijn blij met de nieuwe onderwijsvisie, die in goed overleg met het onderwijsveld tot stand is gekomen.

De nieuwe visie biedt voldoende ruimte, om tot een goede, gedifferentieerde invulling te komen.

Toch wilden we nog een kleine aanvulling maken.

Maastricht heeft een boven gemiddeld aantal kwetsbare kinderen/jongeren. Wij vinden, dat zij extra aandacht nodig hebben en dat hun belang uitgangspunt moet zijn voor de nog vast te stellen Lokale Educatieve Agenda. En we hechten eraan, dat deze Agenda snel wordt vastgesteld.

Daarom dienden we op 26 november samen met CDA, SP, SPM, D66 en PVM het onderstaande amendement in, dat met grote meerderheid werd aangenomen.