Artikel 37 vragen omtrent gevolgen openblijven ENCI voor Taskforce en ENCI

De GroenLinks fractie in Maastricht heeft vragen gesteld omtrent de gevolgen van het openblijven van de ENCI voor Taskforce en ENCI.

Maastricht, 21 februari 2005

Geachte College,

Via Teletekst vernamen wij dat er een akkoord is bereikt tussen de vakbonden en de directie van ENCI over het openhouden van de oven tot 2009. Tevens vernamen wij dat er zal worden gewerkt aan een alternatief plan om de oven open te houden en hebben wij vernomen dat er garanties zijn afgegeven m.b.t. de werkgelegenheid. Gaarne stellen wij u de volgende vragen hierover.

1. Wat zijn de gevolgen voor de Taskforce die u hebt ingesteld? Ziet u eventueel een taak voor de taskforce bij de planvorming bij de ENCI?2. Welke rol ziet u voor de gemeente bij de plannen van ENCI voor de toekomst?

In afwachting van uw spoedige reactie verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Namens de GroenLinks fractie,

Perry Schmitz, raadslidStellalunet 22 D6221 JG Maastricht06-15 08 57 99perry.schmitz@maastricht.nl

Bastiaan de Jong, burgercommissielid SEZLage Barakken 486221 CK Maastricht06-53 53 73 34bl.deJong@student.unimaas.nl