In het coalitieakkoord 2018-2022 is de ambitie van een klimaatneutrale stad vastgelegd.

Voor GroenLinks een belangrijke ambitie om mee aan de slag te gaan en op lokaal niveau invulling te geven aan de energietransitie.

Om dit te bereiken, is het de bedoeling dat er 93 openbare laadpalen (186 laadpunten) gerealiseerd gaan worden voor de periode 2021-2022. Dit is een verdubbeling van het aantal laadpalen op dit moment. De ambitie voor 2030 is zelfs dat er 13.000 laadpunten gerealiseerd gaan worden. Hiervan zal een derde in de publieke ruimte zijn en twee derde voor privégebruik.

De verantwoordelijke GroenLinks wethouder Gert-Jan Krabbendam zegt ervoor te willen zorgen dat er een goede mix ontstaat tussen laadpalen op publiek en privaat terrein. Om die reden, gaat de stad samen met inwoners en bedrijven de benodigde laadmogelijkheden uitbreiden. Om deze laadvoorzieningen te realiseren, is via een gezamenlijke aanbesteding van gemeenten en provincies in Brabant en Limburg Vattenvall aangewezen als technisch uitvoerder.

De gemeente Maastricht is op zoek naar de beste plekken om de laadpalen te plaatsen en Vattenvall heeft hiervoor alvast een eerste inschatting gemaakt. Bij die zoektocht vraagt de gemeente ook input van de inwoners van Maastricht. Op de website van de gemeente Maastricht is een interactieve kaart te vinden waar alle mogelijke laadplekken aangegeven worden. Hier kun je als bewoner een reactie geven of een alternatieve locatie aanwijzen.

Let op: je kunt nog reageren tot 15 februari a.s., dus wees er snel bij!

Vervolgens wordt de kaart aangepast op basis van de ontvangen reacties en wordt er door Vattenvall getoetst of het op alle gewijzigde plekken technisch ook mogelijk is om daadwerkelijk een laadpaal te plaatsen. Wil je meer weten over hoe de laadpalen gerealiseerd zullen worden? Kijk dan op de website van de gemeente Maastricht voor meer informatie.

We zijn trots op de verwezenlijking van deze voor GroenLinks zo belangrijke ambitie uit het coalitieakkoord, waarmee we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzaam en bereikbaar Maastricht.

Dus wil je meebeslissen, dan kun je tot 15 februari je stem nog laten horen. Doe mee, kijk mee en beslis mee!