Reconstructie volgens STOP principe

We hebben met een behoorlijke meerderheid (en dat is niet onbelangrijk) nu ingezet op een traject, dat de Tongerseweg een flinke upgrade zal bezorgen én er toe zal leiden dat vrachtwagen verkeer teruggedrongen wordt. Omdat daar niet het woordje verbod aan hangt en er niet over twee weken resultaten zijn te zien, zijn, heel begrijpelijk, veel mensen teleurgesteld. Dat gevoel van urgentie delen we.

We zijn er echter van overtuigd dat we met dit besluit echte verbeteringen op een redelijke termijn kunnen realiseren, beter dan bij de reconstructie voorstellen in 2017 het geval was. En bovendien kunnen we met dit besluit het lange termijn overleg met de Belgen over de regionale structuur, dat nu op gang begint te komen, constructief voortzetten, zodat hopelijk op termijn een nog grotere, structurele ontlasting van Maastricht-West mogelijk wordt.

Maar, als na de realisatie van de reconstructie blijkt dat de resultaten tegenvallen, worden wel degelijk ook verdergaande maatregelen rond vrachtwagen verkeer overwogen. Dat staat nadrukkelijk in het besluit. 

Wij denken, dat dit hele traject o.b.v. STOP (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Personenwagens in aflopende volgorde van belang) alleen maar kan leiden tot een veiligere en plezierigere weg voor iedereen en (dus) ook tot minder vrachtwagen verkeer. Ontmoedigen van vrachtverkeer is nadrukkelijk deel van het besluit. Die uitkomst is essentieel en daar gaat het om.

Dat dit alles bij elkaar een paar jaar gaat duren, is niet leuk, maar is nu eenmaal zo. Je kunt dit soort ingewikkelde processen niet in een paar weken doorlopen, daarvoor raken teveel belangen en partijen aan elkaar. De reconstructie is een flink proces van ontwerpen en uitvoeren, ook dat neemt tijd. Wel is het een grote kans voor de aanwonenden, hun invloed ook echt aan te wenden door mee te doen aan het ontwerpproces. Dat verhoogt de kans op succes.

Het op korte termijn verbieden van vrachtwagens zou de problemen alleen maar verplaatsen en geen voor de toekomst houdbare resultaten opleveren voor het grotere verband van heel Maastricht-West en zeker niet in regionaal verband. 

Het STOP principe is voor Maastricht relatief nieuw en is voor de inrichting van een weg als de Tongerseweg revolutionair te noemen. Iedereen die de weg een beetje kent, weet dat er dan stevige keuzes gemaakt moeten worden.

Tot slot: Dit traject loopt al heel lang en de bewoners hebben natuurlijk schoon genoeg van de verkeersoverlast. Dat het allemaal zo lang heeft geduurd komt, omdat een weg als de Tongerseweg nu eenmaal deel uitmaakt van een heel regionaal weefsel van wegen. Daarom was het ingewikkelder en tijdrovender om tot zo een verandering te komen, als die, waar we nu toe besloten hebben.

Het besluit van gisterenavond, mét het door ons geformuleerde amendement, stippelt een zorgvuldig traject uit en benoemt het eindresultaat dat we graag willen. En dat is nieuw én geeft hoop (en ons vertrouwen) in een passend resultaat.