Nederlandse tekst van de brief aan de Waalse Minister voor Klimaat en Energie

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft Bee Green Wallonia toestemming gevraagd om een biomassacentrale te bouwen op het terrein van CBR in Lixhe, Visé.

Wij,  te weten de gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten, zijn per toeval achter het bestaan van dit voornemen gekomen. De bestuurders van onze gemeenten zijn nooit officieel over dit project geïnformeerd, terwijl dat, vanwege de vervuilende uitstoot, toch direct invloed heeft op ons gebied.

Wij hebben geprobeerd om de gevolgen voor het milieu en voor onze regio, die direct grenst aan Visé, te bevatten. Wij hebben reële en onderbouwde zorgen over het negatieve effect van dit plan voor de luchtkwaliteit in ons gebied.

            Deze verbrander van bewerkt houtafval zal 170.000 ton hout per jaar verbranden, waarvan een groot deel vervuild is door verf, lak, vernis en andere kankerverwekkende stoffen.

            Wanneer die stoffen verbrand worden is dat nog een extra vervuilende factor, wat heden ten dagen niet meer acceptabel is aangezien iedereen zich ervan bewust is dat we juist ons best moeten doen om de kwaliteit van ons milieu en onze leefomgeving te verbeteren. Deze biomassacentrale zal die kwaliteit juist verslechteren.

            Behalve dit belangrijkste punt hebben we nog andere twijfels over het dit plan. De enige aanpassing die voorzien was om de situatie ter plekke te verbeteren was een hogere schoorsteen. Een dergelijke schoorsteen blaast de vervuilende deeltjes verder weg, maar maakt hen niet minder schadelijk. De bouw deze schoorsteen maakt de risico’s voor ons gebied nog veel groter.

            Op dit moment heeft Bee besloten om het plan even terug te nemen en te heroverwegen, waarbij ze dan beter willen kijken naar de grensoverschrijdende effecten. In november willen ze het opnieuw indienen. Dit is een goede beslissing en we hopen dat zij de argumenten met betrekking tot de kwaliteit van leven in het Maasdal eindelijk serieus zullen nemen.

            We vragen u om deze ontwikkeling nauwgezet te volgen. Vraagt u zich niet alleen af wat de economische effecten zullen zijn (hoeveel werkgelegenheid gaat deze centrale werkelijk brengen?), maar vraagt u zich vooral af wat het effect van dit plan is op de verwezenlijking van een werkelijk duurzame toekomst op het gebied van energie.

(In de bijlage vindt u een interessant artikel: Biomasse pour Democratie)

            We vertrouwen op uw wens om goed te communiceren met alle partijen die geconfronteerd worden met de gevolgen van deze biomassacentrale en we rekenen erop dat u, als vertegenwoordiger van Ecolo, zich vooral wilt inzetten voor ontwikkelingen die in het voordeel van een gezonde planeet zijn.

Coen van der Gugten (GL Maastricht)

Hanneke Koene (GL Eijsden-Margraten)

Kathleen Mertens (GL-fractie Provinciale Staten)