GroenLinks zei het al eerder: "het is vijf over twaalf geweest in de ouderenzorg". Begin afgelopen week kwam daarboven op het alarmerende bericht over financiële problemen in de ouderenzorg. NOS schreef: "Financiële situatie voor ouderenzorg onhoudbaar", Trouw "Faillissementen dreigen in de ouderenzorg". Radiozenders openden het nieuws ook maandagmiddag met deze alarmerende berichtgeving.

BDO nam de jaarverslagen over 2022 van 789 Nederlandse instellingen in de ouderenzorg onder de loep. Daaruit blijkt dat het resultaat van de ouderenzorginstellingen vorig jaar is gehalveerd tot 262,7 miljoen euro. Er boekten 238 instellingen verlies (30 procent), bijna 40 procent meer dan in 2021. Ook in Maastricht is er door enkele zorgorganisaties welke zorg aan ouderen leveren (fors) verlies geboekt. "Wij vrezen voor een kaalslag in de sector. Faillissementen zijn daarbij niet uitgesloten. Acuut handelen van overheid én zorgaanbieders is geboden" aldus BDO in relatie tot haar onderzoeksrapport. 

De berichtgeving van gisteren voorspelt - in de beleving van GroenLinks - niet veel goeds, integendeel. "Als gemeente hebben we een zorgplicht naar onze inwoners, waaronder ook (kwetsbare) ouderen" aldus Mark Mülders. Daarom stelde GroenLinks – in het belang van de ouderen in Maastricht -schriftelijke vragen aan het college.