Culturele diversiteit bij broed- en vrijplaatsen

Afgelopen donderdag 22 februari zijn vertegenwoordigers van een aantal Maastrichtse culturele vrijplaatsen en broedplaatsen samengekomen om hun toekomst in Maastricht te bespreken. Op uitnodiging van GroenLinks hebben onder andere het Landbouwbelang, KunstFront, Mandril, het Werkgebouw en Athos Maastricht hun visie gegeven op hoe de gemeente het beste dergelijke initiatieven kan accommoderen.

GroenLinks organiseerde deze bijeenkomst als reactie op signalen dat de kleinere culturele initiatieven in Maastricht zich niet erkend voelen in en door de gemeente. Dit signaal werd bevestigd tijdens de discussieavond, waar meerdere partijen aangaven dat ze meer zekerheid willen als het gaat om het kunnen uitvoeren van hun culturele activiteiten. Deze activiteiten zijn vaak uniek, en de aanwezigheid van deze organisaties is in alle gevallen een aanvulling op het bestaande culturele klimaat in Maastricht.

Een goede oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat gemeente nog meer een faciliterende rol gaat spelen. De onafhankelijkheid van deze organisaties is een van de kenmerken van dit soort initiatieven, en daar moet rekening mee worden gehouden. GroenLinks zal voorstellen om deze organisaties op korte termijn uit te nodigen op het stadhuis, waar een nieuwe discussieronde kan worden gestart met als doel het verbeteren van gemeentelijk beleid en voorzieningen voor deze culturele initiatieven.

Joost Verheggen