GroenLinks stuurt samen met D66, SPM en CDA een open brief aan het college ter ondersteuning van de culturele sector in de Corona crisis.

De Corona crisis brengt vele mensen in existentiële problemen. Veel ondernemers, zzp'ers en flexwerkers worden in hun bestaan bedreigd.

De cultuursector heeft een boven gemiddeld aandeel aan zzp'ers en flexwerkers, die vaak niet in het schema van de hulppakketten van TOZO en TOGS passen.

Ook vele podia, zoals de Muziekgieterij, waar we net veel geld in geïnvesteerd hebben, hebben het zwaar, want geen publiek betekent geen inkomsten. Ook vele amateurverenigingen kunnen geen events organiseren en lopen zo veel broodnodige inkomsten mis.

We hebben te horen gekregen, dat er tot 1 september geen evenementen mogen plaatsvinden.

Hierdoor dreigt onze mooie, diverse cultuurstad Maastricht in de toekomst te gaan veranderen in een kleurloze, cultuurarme stad. Ook voor onze regio zou dat funest zijn.

Cultuur werd altijd al slecht betaald, zodat de meeste cultuurmakers nauwelijks een buffer konden opbouwen om deze lange periode te kunnen overbruggen; bovendien zal ook de anderhalvemeter maatschappij, als cultuur weer mag, het heel moeilijk maken voor cultuurmakers, het hoofd boven water te houden.

Daarom hebben we een open brief geschreven met de oproep aan college, provincie en rijk om extra aandacht en steun voor de cultuursector te vragen.

Tegelijkertijd nodigen we de cultuursector uit, zelf aan te geven, waar en hoe ze het beste ondersteund kan worden. 

Bekijk voor de complete tekst de open brief hieronder.

Met dank aan Cilia Daemen.