Op 26 november werd de Maastrichtse cultuurvisie door de raad vastgesteld, met een motie en een amendement van GroenLinks

De druk bezochte dialoogrondes, waarop GroenLinks zo had aangedrongen, hebben hun stempel op deze cultuurvisie gedrukt.

We vonden er gelukkig heel veel van terug.

Nu maar hopen, dat dat alles ook in beleid wordt omgezet.

Daarvoor moeten we zeker de vinger aan de pols houden en dat hebben we ook in een amendement vastgelegd: evaluatie en mogelijkheid tot bijsturing, parallel aan de cultuurplan periodes van het Rijk.

Maar de cultuurparticipatie, een zo belangrijk onderdeel van deze nieuwe visie, dreigde tussen wal en schip terecht te komen.

TOUT Maastricht had op dit gebied al geweldig werk gedaan, maar de nieuwe uitvoerders, Kumulus/Centre Ceramique, waren er nog niet klaar voor. En alle opgedane kennis en het netwerk van TOUT dreigde te verdwijnen.

Daarom maakte Lex Vos een motie waarmee, hopelijk nog op tijd, deze kennis gered kan worden. Gelukkig werd ook deze motie met ruime meerderheid aangenomen.

Al met al hebben we nu een cultuurvisie, waarmee Maastricht zich werkelijk cultuurstad kan noemen....als alles in goed beleid kan worden omgezet.