Aanleiding was het Onderzoeksrapport "Onvoltooid Verleden, Ontrechting en rechtsherstel van Joodse inwoners in de gemeenten Maastricht, Amby en Heer”. Hierin kwam naar voren, dat een oud-burgemeester van Maastricht, Michiels van Kessenich, naar wie een straat is genoemd, wel erg vlijtig met de Duitse bezetter had samengewerkt. Er worden over steeds meer namen ook duistere kanten bekend. Bijvoorbeeld over Petrus Regout. En zij zullen waarschijnlijk niet de enigen zijn.

Dus lijkt het goed, dat de inwoners van de stad positief en negatief allebei kunnen zien en zichzelf een mening kunnen vormen. Bovendien blijkt in andere steden, dat inwoners geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van hun stad, die daarmee vaak duidelijker wordt.