In de raadsvergadering van 19 september is gesproken over de realisatie van de onderdoorgang op de Maasboulevard, oftewel de tiende boog van de St. Servaasbrug. Een traject dat al lange tijd loopt.

Vorig jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met de realisatie van de onderdoorgang en er is een budget van ongeveer 600.000 euro ter beschikking gesteld. Na dit besluit is aanvullend onderzoek verricht en bleek dat de kwaliteit van de resten van de onderdoorgang veel slechter waren dan verwacht.

Een flinke teleurstelling, ook in financiële zin. Het college van burgemeester en wethouders zag geen ruimte om het extra benodigde budget op te hoesten. Voormalig rijksbouwmeester Jo Coenen zag echter zijn plannen om te kunnen flaneren langs de Maas in rook opgaan. Hij kwam op verzoek van het college in actie om sponsorgelden te verwerven om alsnog het benodigde budget bij elkaar te krijgen. Ook het college heeft niet stilgezeten; er werd een extra subsidietoezegging vanuit het rijk verkregen en het project is ook voorgedragen voor Europese subsidies. Daarnaast vroeg het college de raad om ook nog eens ruim 100.000 euro extra ter beschikking te stellen. Alles bij elkaar een tweemaal zo hoog budget, een zeer forse overschrijding dus.

GroenLinks heeft het hele traject kritisch gevolgd, zowel inhoudelijk als financieel. In de commissie Stadsontwikkeling heeft GroenLinks kritische vragen gesteld over de begeleiding van het project; hoe kan het nou dat achteraf bleek dat de resten van de brug van zo slechte kwaliteit waren? Ook de tijdelijke oplossing, in de vorm van een noodbrug, zorgt al lange tijd voor een verkeersonveilige en nou niet bepaald goed uitziende situatie. Daarnaast is een budgetoverschrijding van 100%, met name in een periode van bezuinigingen, moeilijk te verkopen. GroenLinks wil, net zoals de burgers van en bezoekers aan Maastricht, flaneren langs de Maas en historische restanten van de stad zichtbaar maken. We willen dan ook dat de huidige situatie zo snel mogelijk wordt opgelost en dat de onderdoorgang wordt gerealiseerd. Echter, met het voorgaande traject en de budgetoverschrijding in het achterhoofd ook weer een moeilijke beslissing. Kortom, GroenLinks voelde zich met het voorstel nogal met de rug tegen de muur staan; wie zegt nou nee tegen dit voorstel? Belangrijke voorwaarde voor GroenLinks was dat de financiële zaken goed op orde moeten zijn. In de raadsvergadering heeft GroenLinks het college opgeroepen er werk van te maken de subsidietoezeggingen definitief te verkrijgen en zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de realisering van de tiende boog van de Sint Servaasbrug. Ook heeft de GroenLinks-fractie gevraagd om een grondige evaluatie na afloop van het hele traject. Wethouder Winants zegde toe om deze evaluatie te laten uitvoeren. Daarnaast vertelde hij dat het wel goed zou komen met de subsidies en dat hij vooral snel wilde beginnen. GroenLinks heeft het volste vertrouwen in de wethouder dat hij zijn uiterste best zal doen voor het verkrijgen van deze subsidies maar houdt dit proces ook goed in de gaten. Oftewel, snel aan de slag om een mooie onderdoorgang voor de burgers en bezoekers van Maastricht te realiseren, zorgen voor een goed financieel huishoudboekje en door middel van de evaluatie leren hoe dit soort situaties zoveel mogelijk te voorkomen in de toekomst.

Gerdo van Grootheest
Raadslid GroenLinks Maastricht