DWARS haalt handtekeningen op voor betere dierentransporten.

Burgers in heel Europa pikken het niet langer dat hun varkens, koeien en schapen het haasje zijn. De toekomstige grondwet van de Europese Unie geeft hen het recht om hun boosheid in strengere regels om te zetten: met één miljoen handtekeningen kunnen ze de Europese Unie binnenkort dwingen om het initiatief te nemen voor nieuwe wetgeving. De pas opgerichte Europese groene partij, steunt hen daarbij van ganser harte door in heel Europa handtekeningen in te zamelen.

Ook DWARS Zuid-Limburg deed mee aan dit initiatief om de Europese commissie aan te zetten tot het initiëren van regelgeving voor het diervriendelijker maken van dierentransporten door Europa. Nog jaarlijks ondergaan namelijk o.a. miljoenen dicht opeengepakte varkens jaarlijks de meer dan 30 uur durende reis van Nederland naar Italië en Spanje. Uit alle onderzoeken blijkt dat de dieren zwaar lijden onder de transporten. De magere regels die tot nu toe bestaan om ze een minimum aan bescherming te bieden worden door vervoerders met voeten getreden. Ongeoorloofde transporten van 90 uur of meer waarbij dieren van uitputting sterven komen regelmatig voor.

DWARS Zuid-Limburg heeft daarom op donderdagavond 17 februari om 19.00 in de Grote Staat in Maastricht handtekeningen verzameld ter ondertekening van een petitie welke ertoe moeten leiden dat de Europese commissie regelgeving ter dierenvriendelijker maken van dierentransporten initieert. De reacties van de mensen waren zeer enthousiast. Er zijn zeker 225 handtekeningen opgehaald. Samen met de vorige acties komt het totaal nu bijna op 800! Er is in de pers uitgebreid aandacht besteed aan de actie. Zo waren we te zien op TV Maastricht en stond er een stukje in de Limburger. Al met al een geslaagde actie voor verbetering van de dierentransporten.