Gemeenteraad Maastricht: (seksuele) intimidatie is onacceptabel

De afgelopen weken spraken verschillende raadsfracties met vertegenwoordigers van de groep Consent Matters UM. Een groepje studenten en jong afgestudeerden dat zich als doel heeft gesteld om (ongewenst) seksueel gedrag onder de Maastrichtse bevolking bespreekbaar te maken.

De groep heeft de afgelopen periode een inventarisatie van incidenten gemaakt en daarover met de fracties gesproken.

Het viel niet mee, wat we te horen kregen:

  • Ongewenst gedrag, ongepaste aanrakingen en betastingen in verschillende met name genoemde kroegen
  • Drugs in drankjes, gevolgd door misbruik
  • Agressieve bejegeningen en vechtpartijen
  • Op straat aanspreken en intimideren

De verhalen en signalen zijn zorgelijk en daarbij komt dat de meldingsbereidheid niet groot is, dat er weinig aan handhaving lijkt te worden gedaan, zowel door de kroegeigenaren als door de politie/team handhaving. En dat het besef dat bepaalde zaken ongepast, ongewenst en onacceptabel zijn weggezakt lijkt te zijn.

Reden voor GroenLinks (Marlise Korsten en Menno Janssen) om samen met CDA en D66 een motie voor te bereiden waarin het College wordt gevraagd om samen met betrokken ketenpartners een breed palet aan maatregelen en voorstellen op te stellen om hierin verandering te brengen. Misschien kan de aanpak in Amsterdam of Rotterdam (strafbaarstelling van straatintimidatie) daarbij een voorbeeld zijn.

Het is heel mooi en een niet te onderschatten signaal dat deze motie door alle fracties in de Raad gesteund wordt.

In Maastricht moet je op iedere moment van de dag vrijelijk over straat kunnen lopen. En je moet je in een horecagelegenheid veilig voelen en er zeker van kunnen zijn dat gedrag en bedwelmende stofjes in drankjes absoluut niet getolereerd worden. Consent Matters!

 

Marlise Korsten

Menno Janssen