86 procent van de kiezers die hun stem uitbrachten hebben voor Gert-Jan Krabbendam als lijsttrekker gestemd.

Hiermee hebben de leden van GroenLinks Maastricht het advies van de kandidatencommissie overgenomen en kan Gert-Jan naar buiten treden als lijsttrekker in de verkiezingscampagne.

Het bestuur feliciteert Gert-Jan met dit mooie resultaat en wenst iedereen een aansprekende en succesvolle campagne!

De motivatie van de kandidatencommissie: 

Gert-Jan Krabbendam is een enthousiaste, gedreven en ervaren politicus die heeft laten zien dat hij de GroenLinks idealen niet alleen in woorden kan uitdragen, maar ook kan omzetten in concrete succesvolle projecten. Samenwerken met alle belanghebbenden is voor hem daarvoor cruciaal en draagvlak creëren voor moeilijke besluiten vanzelfsprekend. De ervaring van de afgelopen jaren heeft hem geleerd dat het soms nodig is om tevreden te zijn met het meest haalbare.  Klimaat en energie zijn voor hem belangrijke thema’s om een leefbare planeet achter te laten. Tegelijk zijn in het  sociaal domein de thema’s armoede, gezondheid en leefbaarheid vanzelfsprekende GroenLinks idealen waar hij zich voor wil inzetten. Gert-Jan heeft zich ontwikkeld tot het boegbeeld van GroenLinks Maastricht. Hij zoekt het contact met inwoners, kan goed luisteren en spreekt hun taal. Hij kan goed omgaan met kritiek, en zet ook humor in om lastige kwesties lichter te maken.

Gert-Jan is blij met de uitslag: "Ik was al trots op het lovende oordeel van de kandidatencommissie, maar des te meer op het daarop volgende vertrouwen van onze leden. Dat geeft me veel energie om aan de slag te gaan met een stevige campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. GroenLinks Maastricht heeft veel bereikt in de afgelopen jaren, ondanks verschillende politieke, bestuurlijke en maatschappelijke crises in een versplinterd politiek landschap", aldus de nieuwe lijsttrekker Gert-Jan Krabbendam. "Het worden zeker uitdagende verkiezingen en ik hoop te kunnen rekenen op de steun en inzet van veel van onze leden en sympathisanten om een goed verkiezingsresultaat te kunnen bereiken. Zodat we de kans krijgen ook na 2022 ons op alle fronten in te zetten voor een eerlijkere, leefbaardere en klimaatbestendige stad. Waar samenleven ook echt samen leven is. Een stad die we met goed fatsoen kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen."