ondertekening groen manifest
Ondertekening groen manifest

Groen manifest ondertekend

Verkeersinfrastructuur in de Euregio Hasselt-Maastricht-Tongerengroene politici België en Maastricht nemen het voortouw

Bewoners in Maastricht langs de Tongerseweg kampen al lange tijd met overlast van geluid en fijn stof vanwege het drukke vrachtverkeer van en naar België dat van deze weg gebruik maakt. Dat moet dringend aangepakt worden, vindt GroenLinks, maar niet alleen op de Tongerseweg, want dan vindt verschuiving plaats naar andere wegen in Maastricht–west en blijft het probleem van overlast bestaan. En zoals we allemaal weten is fijn stof, zeker ook in Maastricht, een gezondheidsrisico van de eerste orde.

Aan het begin van deze raadsperiode diende de GroenLinks-fractie al een motie in die breed ondersteund werd in de raad en overgenomen door het college.

Kort samengevat was de boodschap: “Ga structureel met onze buren, de Belgen, overleggen over de verkeersproblemen die aan beide zijden van de grens ervaren worden, want als buren gooi je niet je eigen problemen over de schutting van de ander, dat lost nl. niets op. Alleen door intensief overleg kunnen er oplossingen gezocht worden die onze gehele regio vooruit helpen.

Naar de mening van GroenLinks is dit nog steeds niet daadkrachtig genoeg opgepakt, en zijn de problemen nog altijd even urgent als aan het begin van deze raadsperiode.

Inmiddels is bijv. de Noorderbrug klaar met een nieuwe afrit richting Smeermaas, terwijl het verkeer daar op een kruispunt midden in het dorp vastloopt, om maar een voorbeeld te noemen.

Hoog tijd dus om dit met onze groene collega-politici uit Hasselt, Tongeren, Riemst, Bilzen, Lanaken én uit het Vlaams Parlement gezamenlijk tot speerpunt te maken. Zij waren allen aanwezig afgelopen zaterdag in het Pesthuyspodium, voorafgaand aan de uitreiking va het Groen Lintje, om duidelijk te maken dat dit voor hen ook een speerpunt is waar zij in hun gemeentes mee aan de slag gaan. Na een paneldiscussie hierover werd door de groene Belgische vertegenwoordigers, samen met raadslid Coen van der Gugten uit Maastricht een Groen manifest ondertekend om te komen tot een echte regionale en duurzame benadering van onze gezamenlijke mobiliteitsproblemen. De groene politici nemen alvast het voortouw!