GroenLinks was uitgenodigd om de Islamitische Basisschool 'El Habib' te bezoeken

Op 20 november bezochten Andy Rossel (GroenLinks Statenfractie Provincie LImburg), Marlise Korsten en Lex Vos (beiden GroenLinks Gemeenteraadsfractie Maastricht) de Islamitische basisschool El Habib.

We werden hartelijk ontvangen met koffie en vlaai in deze mooie school met het door het ministerie van onderwijs verleende predikaat 'excellente school'.

Hoewel wij voorstander zijn van openbare scholen zonder religieuze achtergrond, waren we onder de indruk van de kwaliteit van het onderwijs en van de grote inspanningen, die El Habib onderneemt om zowel kinderen als ouders zo goed mogelijk te integreren in onze multi-culturele samenleving.

De school lijkt ook goed in de buurt te zijn geïntegreerd; het schoolplein is voor iedereen toegankelijk en de buren houden een oogje in het zeil.

Na enige zeer constructieve gesprekken waren wij het erover eens, dat El Habib alle steun verdient, die mogelijk is.