Afgelopen week las GroenLinks in een artikel van de Volkskrant dat Tilburg - na Zaanstad - de tweede stad is waar een proef loopt m.b.t. armoede. Honderdvijftig bijstandsgezinnen in Tilburg krijgen vanaf begin volgend jaar 150 euro extra per maand om naar eigen inzicht te besteden - boven op de uitkering. Het gaat om een proef met gratis geld in Nederland, waarbij het bedrag na twee jaar langzaam weer wordt afgebouwd. In Zaanstad loopt een soortgelijke proef al. Het geld komt niet van de gemeente zelf maar via het Kansfonds (een onafhankelijke stichting). Deze stichting houdt zich bezig met het bestrijden van armoede. Een onderzoeker van de hogeschool van Amsterdam gaat de gezinnen volgen, terwijl er ook een vergelijk wordt getrokken met een groep bijstandsgerechtigden die het extra bedrag niet krijgt. 

Fractievoorzitter Mark Mülders heeft via een rondvraag aan het college voorgelegd of een soortgelijke pilot ook in Maastricht zou kunnen worden opgesteld. Ook heeft hij namens GroenLinks aan wethouder Meij gevraagd of hij bereid zou zijn om een lobby te starten bij het Kansfonds om te kijken of Maastricht de derde gemeente zou kunnen zijn om zich aan te sluiten bij deze proef. Dit met als doel om waar mogelijk het geluk van 150 bijstandsgezinnen in Maastricht te vergroten.

Verder vernam GroenLinks van een tweede initiatief bij andere gemeentes die wij graag in Maastricht gerealiseerd zouden zien. De gemeenten Amsterdam en Arnhem hebben de grens voor het ontvangen van giften in de bijstand verruimd van €1200,- naar €1800,- per jaar zonder dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de uitkering. 

Omdat de kosten voor boodschappen beduidend gestegen zijn, lukt het steeds meer Maastrichtenaren cq huishoudens in Maastricht niet meer om de boodschappen en rekeningen te betalen. Wat GroenLinks betreft is het belangrijk dat er een armoede- en bijstandsbeleid is waarbij er meer vertrouwen is, met minder complexe regels. Sociaal beleid, waarin het essentieel is dat Maastrichtenaren perspectief hebben om rond te kunnen komen.

GroenLinks heeft om deze reden middels schriftelijke vragen het college in Maastricht gevraagd om het goede voorbeeld van Amsterdam en Arnhem te volgen en het giftenbeleid in de bijstand te verruimen. Het ontvangen van een gift zou er volgens Groenlinks niet toe moeten leiden dat er stress of zorgen worden ervaren.

Naast het implementeren van een pilot en het verruimen van het maximumbedrag voor giften bij bijstandsgerechtigden ziet GroenLinks ook de mogelijkheid om vervoersarmoede tegen te gaan. Vervoersarmoede is een probleem bij een deel van de Maastrichtse bevolking dat kan leiden tot sociaal isolement. Het is een groot goed dat inwoners met een handicap en daardoor een WMO-indicatie toegang hebben tot vervoer via OmniBuzz. Een soortgelijke regeling ontbreekt echter voor inwoners met financiële problemen die eveneens een goede toegang tot vervoer ontberen. 

GroenLinks vernam echter dat ARRIVA recentelijk aan de provinciale informateurs een aanbod heeft gedaan voor de Meedoen Pas: mobiliteit als oplossing voor kansenongelijkheid. In dit aanbod zouden mensen met een inkomen van 100% van het bijstandsniveau voor €81,20 (voor kinderen €40,60) een jaar binnen de daluren in heel Limburg kunnen reizen.