GroenLinks, D66 en SP stellen gezamenlijk vragen over loverboyproblematiek onder jongens

Enkele jaren geleden werd het thema loverboys door GroenLinks en enkele andere partijen geagendeerd in de gemeenteraad van Maastricht. D66-fractievoorzitter Richard Schoffeleers werd hieraan herinnerd toen hij in de decembereditie van het blad Gay & Night las over de weinige aandacht in de hulpverlening voor jongensprostitutie. Gesprekken in het recente verleden met mensen uit zijn omgeving bewogen hem ertoe contact te zoeken met GroenLinks en SP om gezamenlijk hierover vragen te stellen en uit te vinden hoe de situatie in Maastricht is.

Veelal gaat de discussie bij loverboys met name over de meisjes die slachtoffer worden van jongens die ze met valse genegenheid en aandacht verleiden stappen te zetten in een wereld waar ze moeilijk nog uitkomen. Minder bekend is dat ook jongens hiervan slachtoffer kunnen worden. Daarbij speelt deels een andere problematiek, maar zowel jongens als meisjes hebben met elkaar gemeen dat het bijzonder moeilijk is uit de wereld te stappen waar ze in terecht zijn gekomen. Afhankelijkheid van anderen is een probleem. Bij jongens komt daar nog eens extra schaamte en chantage bovenop, vanuit het taboe dat ook in onze Nederlandse samenleving nog altijd op homoseksualiteit rust, terwijl de jongens die het betreft niet per definitie homoseksueel zijn of simpelweg nog niet uit zijn over hun seksualiteit.

De vragen trokken gelijk veel aandacht van allerlei media: De Limburger, RTV Maastricht en zelfs het ANP. "Is er sprake van uitbuiting van jongens in Maastricht? Hoeveel zijn het er dan? Hoe erg is het?" Fractievoorzitter Gert-Jan Krabbendam, namens GroenLinks: "Ja, dat weten we dus (nog) niet. Daar hebben D66, GroenLinks en SP simpelweg geen beeld van, ook niet na een paar gesprekken met meer of minder bekenden uit de Maastrichtse gayscene. Wat we wel weten is dat het in Nederlandse steden een probleem is, dat er weinig aandacht voor is of bekendheid aan wordt gegeven, en dat de financiering van specifieke hulpverlening veel meer uitgaat naar meisjes dan naar jongens. En wat we veronderstellen, is dat er ook geen aanleiding is om te denken dat Maastricht in dit opzicht nou zoveel anders is dan andere steden in Nederland. We hebben het college dus vooral gevraagd in kaart te brengen wat de problematiek is, welke hulpverlening er nu geboden wordt en in hoeverre dit voldoende aansluit bij de problematiek in onze stad. We hopen snel antwoord te kunnen krijgen op deze vragen."

Lees hier de vragen van D66, GroenLinks en SP.
Lees hier het artikel uit Gay & Night (bladzijde 22 e.v.).
Kijk het item hierover bij RTV Maastricht (vanaf 00:40).

Ben je zelf verzeild geraakt in een situatie als deze, of ken je iemand die in de problemen is gekomen met jeugdprostitutie, ga dan naar de website van het Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prositutie of bel veilig en anoniem met 040-2193536 of 040-2193342.