GroenLinks bijdragen in de gemeenteraad van 25/04/23 Afspelen op YouTube

03/04/23 - Muurschildering Tongersestraat

Vorm: schriftelijke vragen
Indiener: Mark Mülders
Volledige tekst: lees deze hier
In de media: RTV, De Limburger

Aan de Tongersestraat, op de splitsing tussen de Tongersestraat en de Kakeberg, treft men een van de oudste muurschilderingen van de stad.  Het was een blijvende oproep om schendingen van mensenrechten - waar ook ter wereld - aan de kaak te stellen. Dit jaar is het op 10 december 75 jaar geleden dat de Universele verklaring van de Rechten van de Mens is aangenomen. GroenLinks is van mening dat de muurschildering dringend toe is aan restauratie. Ons raadslid Mark Mülders heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

04/04/23 - Demonstratierecht onder druk

Vorm: schriftelijke vragen
Indiener: Anne Lucas
Volledige tekst: lees deze hier
In de media: RTV

Naar aanleiding van het rapport met de titel Demonstratierecht onder druk van Amnesty International en het meerjarenprogramma Veiligheid 2023 - 2026 zijn bij GroenLinks, SP, Volt en Partij voor de Dieren een aantal vragen gerezen over de waarborging van het grondwettelijk demonstratierecht binnen de Gemeente Maastricht. Ons raadslid Anne Lucas stelde schriftelijke vragen aan het college.

06/04/23 - Studentenkamers Brusselsestraat

Vorm: schriftelijke vragen
Indiener: Coen van der Gugten
Volledige tekst: lees deze hier
In de media: RTV

Coen van der Gugten stelt namens GroenLinks schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de vergunningsaanvraag ter verbouwing van de panden op de Brusselsestraat 124/126/128. GroenLinks maakt zich zorgen over de bouw van 64 studentenkamers in een woonbuurt. Het plan omvat flink wat kamers van slechts 6 - 7 vierkante meter. De omwonenden hebben grote twijfels of dat zonder gevolgen voor het leefklimaat op die plek kan. GroenLinks vindt dat de vergunningsaanvraag kritisch moet worden bekeken om zo zowel voor de bewoners van de panden als voor de omwonenden een gepaste situatie te realiseren.

07/04/23 - Nieuwbouw aan de Kruisherengang

Vorm: schriftelijke vragen
Indiener: Coen van der Gugten
Volledige tekst: lees deze hier

Coen van der Gugten stelt namens GroenLinks schriftelijke vragen inzake de nieuwbouw en herbestemming van het Stuersgebouw aan de Kruisherengang. Het Kruisheren hotel wil uitbreiden aan de overkant van de Kruisherengang. Het Stuerscomplex (met een rijk vakbondsverleden) wordt omgevormd tot hotel en plek voor feesten en partijen. De nieuwe eigenaar wil het complex daartoe uitbreiden met grote en hoge nieuwbouw. Zó groot en zó hoog dat de omwonenden dat als een bedreiging zien voor de kwaliteit die het binnenterrein nu heeft. GroenLinks wil dat de gemeente de rol pakt om beide partijen met elkaar te laten samenwerken. 

11/04/23 - Vuurwerkoverlast jaarwisseling

Vorm: mondelinge vragen
Indiener: Harry Schouten
Volledige tekst: lees deze hier
In de media: RTV, De Limburger

Samen met PvdD en SP stelde Harry Schouten vragen over de overlast door vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Naast dat de opgegeven schadepost alleen gemeentelijke eigendommen betreft, is voor GroenLinks vooral de vraag waarom de gemeente niet ingaat op mogelijke oplossingen. 

12/04/23 - Toegankelijkheid milieuperrons

Vorm: schriftelijke vragen
Indiener: Lex Vos
Volledige tekst: lees deze hier

Bij de wijkbijeenkomst herijking afvalbeleid in Daalhof kwamen enige problemen met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking naar voren. Om deze reden stelde ons raadslid Lex Vos schriftelijke vragen aan het college. GroenLinks wil dat het afval beleid in Maastricht inclusief is.

14/04/23 - Vervolg vragen over vuurwerkoverlast

Vorm: schriftelijke vragen
Indiener: Harry Schouten, mede ingediend door Mark Mülders
Volledige tekst: lees deze hier
In de media: RTV, De Limburger

Omdat de portefuillehouders niet aanwezig waren heeft Harry Schouten schriftelijk een set vervolgvragen ingediend, om door te vragen op wat de gemeente aan vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling denk te kunnen doen. Fractievoorzitter Mark Mülders was vanochtend bij L1 Radio. 

17/04/23 - Antidiscriminatie voorzieningen in Maastricht

Vorm: schriftelijke vragen
Indiener: Anne Lucas
Volledige tekst: lees deze hier
In de media: De Limburger

Samen met Volt stelde Anne Lucas vragen over de inzet van Maastricht om discriminatie tegen te gaan. Aan het begin van dit jaar stelde GroenLinks hier samen met SPM, SP, PvdD en Volt ook al vragen over. In De Limburger verscheen het bericht dat gelden voor antidiscriminatie niet, of niet effectief worden uitgegeven, en dat er dus geld op de plank blijft liggen. GroenLinks zou graag een actievere houding en betere verantwoording van de gemeente zien op dit punt. 

18/04/23 - Herdenking Holocaust en de stuikelsteentjes

Vorm: speech
Indiener: Mark Mülders
Volledige tekst: lees deze hier
In de media: L1

Dinsdag 18 april was Fractievoorzitter Mark Mülders  - tijdens Jom Hasjoa - uitgenodigd door de Stichting Struikelsteentjes Maastricht. Mark was door het bestuur gevraagd voor een toespraak n.a.v. de schriftelijke vragen eerder dit jaar in relatie tot het herdenken van de holocaust in Maastricht.

18/04/23 - Toegang tot informatie over burgerparticipatie

Vorm: schriftelijke vragen
Indiener: Lex Vos
Volledige tekst: lees deze hier

Tegenwoordig wordt overal gesproken over burgerparticipatie en de afstand tussen de burgers en de overheid. Ook het coalitieakkoord van de gemeente Maastricht prioriteert participatie. GroenLinks is op zoek gegaan naar wat Maastricht de burger kan bieden om eigen initiatieven aan te kaarten bij de gemeente. Voor mensen met internettoegang is de eerste stap in dit proces om te zoeken op de website van de Gemeente Maastricht (https://gemeentemaastricht.nl). Hier blijkt het echter onduidelijk waar men terecht kan om burgerinitiatieven te delen. Ook naar Informatie over stadsrondes of het right to challenge zoeken we vergeefs. GroenLinks vindt dat de toegankelijkheid voor burgerinitiatieven moet worden verbeterd, en daarom stelt ons raadslid Lex Vos schriftelijke vragen aan het college.

24/04/23 - Verslag onderzoek vliegtuigbrokstukken Amby

Vorm: schriftelijke vragen
Indiener: Coen van der Gugten
Volledige tekst: lees deze hier

Eerder deze maand kreeg GroenLinks bij toeval via de media kennis van de publicatie van een onderzoeksrapport door de Onderzoeksraad voor Veiligheid m.b.t. het vliegincident van 20 februari 2021, waarbij brokstukken van een vliegtuig boven de wijk Amby in Maastricht waren ingeslagen. Een van de aanbevelingen is dat de woongebieden rondom Maastricht Aachen Airport goed moeten worden geïnformeerd over de risico’s die vliegverkeer boven een woongebied met zich meebrengen. Ons raadslid Coen van der Gugten stelde namens GroenLinks schriftelijke vragen aan het college.

26/04/23 - Toename incidenten met discriminatie

Vorm: schriftelijke vragen
Indiener: Anne Lucas
Volledige tekst: lees deze hier

GroenLinks ontvangt signalen van Maastrichtenaren die onheus bejegend worden vanwege hun geloof, etniciteit, ras, gender en/of seksualiteit. Vooral in het laatste jaar kwam dit onderwerp ook in de berichtgeving van de media vaak terug. Om deze reden stelt ons raadslid Anne Lucas schriftelijke vragen aan het college. GroenLinks wilt weten welke preventieve en educatieve rol de gemeente bij dit soort incidenten al vervult.