GroenLinks in gesprek met bewoners Oud Caberg

Bewoners van Oud Caberg zijn gemiddeld meer tegen de aanleg van de zonneweide dan voor. Dat constateren we na een onderzoek huis aan huis in een deel van de wijk Oud Caberg.

Op zaterdag 24 november is een klein team van GroenLinks de huizen langs gegaan met de vraag hoe men aankeek tegen de aanleg van de zonneweide op het Lanakerveld.

We hebben 25 mensen gesproken. Er waren een paar mensen groot voorstander, omdat ze zeggen in te zien dat we iets moeten doen aan de doelstellingen voor CO2 reductie. Tegelijkertijd waren er een flink aantal tegenstanders waardoor er gemiddeld meer tegen- dan voorstanders bleken te zijn.

De redenen van de tegenstanders zijn dat goede landbouwgrond zou worden opgeofferd, dat natuur- en wandelgebied wordt bedorven en dat zonnepanelen op daken horen.

De tegenargumenten n.l. dat we de doelstellingen niet halen als we alle daken hebben vol gelegd met zonnepanelen, dat de landbouwgrond feitelijk bedrijventerrein is dat door de gemeente in 2007 is aangekocht, waar de boeren tijdelijk een paar jaar gratis gebruik van mochten maken, waren vaak niet bekend. Ook de emoties over de windturbines die in een vorig plan op het Lanakerveld zouden worden geplaatst, blijken nog levendig aanwezig te zijn.

Er waren een paar mensen die zelf al zonnepanelen op hun dak hadden liggen. Een groot aantal vond het vanwege bijvoorbeeld de leeftijd niet interessant genoeg om daar nog in te investeren. Op de vraag of ze zin hadden om mee te doen met een coöperatie die zonnepanelen installeert op daken die daarvoor geschikt zijn, kwam weinig animo.

Het plan om zonnepanelen langs de grens in het Lanakerveld te plaatsen is één van de mogelijkheden om in één klap een wat groter zonnepanelen project te realiseren.Langs de zonnepanelen weide wordt ook een fietspad gerealiseerd, dat aansluit op de fietsroutes in België.

Bij de vraag als u de keuze voorgelegd krijgt dat de gemeente het bedrijventerrein echt als bedrijventerrein zou ontwikkelen of dat het terrein zou worden gebruikt als zonnepanelen weide, werd door één van de bewoners toch de keuze gemaakt liever een zonnepanelen weide in te richten.

Hans Passenier