Op 7 november werd gedemonstreerd voor het Gouvernement tegen Maastricht Aachen Airport (MAA).

Het ministerie van Infrastruktuur en Waterstaat (I&W) organiseerde er gesprekstafels over de toekomst van de luchtvaart om alle relevante belangen in beeld te brengen en deze mee te nemen in de luchtvaartnota 2020-2050 en bij de herziening van het luchtruim.

Veel mensen uit het heuvelland en uit de directe omgeving van MAA waren gekomen om hun ongerustheid over de uitbreiding van de luchthaven tot uitdrukking te brengen.

Ook in Maastricht krijgen we steeds meer te maken met de gevolgen van de intensivering van (vooral zwaar) vliegverkeer.

De toch al niet zo goede luchtkwaliteit in de stad wordt hierdoor verder bedreigd. Ook krijgen sommige wijken steeds meer last van geluidsoverlast.

GroenLinks Maastricht was daarom nadrukkelijk aanwezig bij deze demonstratie en gaf ook een verklaring af.

Dit is te zien op het nieuws van 8 november van rtv Maastricht vanaf 2:30

Wij zijn en blijven tegen de uitbreiding van MAA. Er zijn al genoeg vliegvelden in de directe omgeving.

De gezondheid van de omwonenden staat op het spel en ook werkgelegenheid in de toeristenindustrie in de tot voor kort zo prachtige natuur van het Heuvelland.