GroenLinks Maastricht dankt haar wethouder Gerdo van Grootheest

Hoewel al een maand burgemeester van Culemborg, was het dan nu aan de leden van GroenLinks om afscheid te nemen van Gerdo van Grootheest. Dat gebeurde in Lumière met enkele toespraken en twee korte films.

Voormalig fractievoorzitter Marleen Thissen haalde herinneringen op aan de periode dat Gerdo actief werd in de fractie, David Deprez, directeur  van Lumière en gastheer van de middag, dankte de voormalig wethouder voor de fijne samenwerking en bestuurslid Doyna Genet stond stil bij zijn periode als wethouder van GroenLinks en sprak namens allen grote dank uit voor zijn inzet en verdiensten voor de stad op m.n het gebied van stadsvernieuwing en duurzaamheid.

Daarna was het de beurt, zo gaf raadslid Coen van der Gugten aan, voor wat goede adviezen van een collegeburgemeester, te weten de burgemeester van Juinen, v.d Vaart en zijn wethouder Hekking.

Enkele hilarische filmpjes van Koot en Bie passeerden de revue.

Vervolgens toch een wat serieuzer film, een sprankelende documentaire over stadsvernieuwing in Lissabon. Er vielen parallellen te trekken met Maastricht.  Ook in onze stad moesten in totaal ander economisch vaarwater na de crisis nieuwe functies landen in verlaten fabrieksgebouwen, een oude kazerne en leegstaande schoolgebouwen.  De Maastricht Lab methode bleek hierbij succesvol.

De balans zoeken tussen economie en cultureel aantrekkelijke projecten. Herontwikkeling van oude steden speelt overal, zoals in deze fim te zien was, en er valt van elkaar te leren.

Ook memoreerde Van der Gugten de inzet van de voormalig wethouder voor het hernieuwde elan op weg naar een klimaatneutraal Maastricht in 2030. De aanpak van het aangaan van energieakkoorden met lokale bedrijven blijkt succesvol. Het betrekken van individuele burgers komt goed in beeld door energie-coaches op te leiden. Om maar een aantal projecten te noemen.

En dan was het toch tijd voor een gezellige borrel en het definitieve afscheid.