In 2020 diende GroenLinks Maastricht met enkele partijen in de gemeenteraad een motie in waarbij we pleitten voor een verhoging van het wettelijk minimumloon naar €14- per uur. Inkomenspolitiek wordt “In Den Haag” gemaakt, dus riepen we de toenmalige wethouder op om de wens van de gemeenteraad bij de staatssecretaris over te brengen.

We steunen daarmee het landelijke pleidooi om het minimumloon te verhogen naar 14 euro, inclusief behoud koppeling met uitkeringen en AOW. Deze lobby blijven we de komende tijd met tientallen andere gemeenten voeren, omdat het kabinet deze eis niet (volledig) wil inwilligen. Het goede nieuws is dat in steeds meer CAO’s 14 euro als norm voor het minimumloon wordt opgenomen. Zo ook bijvoorbeeld in de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren.

Ondertussen zien we ook dat steeds meer gemeenten niet meer op Den Haag willen wachten, maar zelf al onderzoeken op welke manier ze mensen, werkzaam in opdracht van de gemeente, óók 14 euro kunnen betalen. Door bijvoorbeeld 14 euro als norm bij aanbestedingen op te nemen. Dat zou het leven van de schoonmaker, vuilnisophaler, zorgmedewerker of vertaler die in opdracht van de gemeente werkt drastisch verbeteren.

Op vragen van onze collega’s van SP Maastricht werd, in april, geantwoord dat de gemeente “sympathie heeft voor de oproep om het minimumloon te verhogen voor werknemers die werkzaam zijn bij partijen die extern zijn aanbesteed”. Maar ook dat “het aan (sociale) partners om hierin een besluit te nemen of aan de landelijke overheid is om in samenspraak met sociale partners het minimumloon verder te verhogen”.

Echter, twee weken geleden werd een motie in de Tweede Kamer (van kamerlid Kathmann van de PvdA) aangenomen waarbij de regering werd verzocht om te onderzoeken hoe €14,- als voorwaarde kan worden gesteld bij gemeentelijke aanbestedingen. GroenLinks Maastricht is blij met deze ontwikkeling en hoopt van harte dat ook ónze Maastrichtse onmisbare werkers, die vaak in opdracht van de gemeente werken, snel een loon krijgen waarvan ze kunnen leven in plaats van óverleven!

GroenLinks steunt elk pleidooi hiervoor! 💚💖

Meer info via https://www.voor14.nl/