Maastricht Kinderpardongemeente!

#zezijnalthuis

Op initiatief van ons raadslid Menno Janssen heeft de raad in Maastricht op 15 januari een motie aangenomen waarin werd opgeroepen om aan te sluiten bij die honderden andere gemeenten die Kinderpardongemeente zijn. Om iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden (Menno werkt bij VluchtelingenWerk Heerlen) werd de motie ingediend door onze fractievoorzitter, Marlise Korsten. 

Onze fractie is van mening dat in een ontspannen en onbegrensde stad, kinderen niet met de angst moeten rondlopen dat ze kunnen worden uitgezet! 

Na de demonstratie 'Build bridges not borders' van 6 oktober j.l. spraken Menno Jansen (GroenLinks) Maren Slangen (PvdA), Peter Vrehen (SP) , John Gunther (Groep Gunther) met vertegenwoordigers van Amnesty en de Internationale Socialisten. Ze spraken zich die dag gezamenlijk uit vóór een humaner asielbeleid. 
En gisteren sprak de raad zich in meerderheid uit vóór een verruiming van het Kinderpardon. De motie werd dan ook ingediend door GroenLinks, PVDA, SP, D66, SPM en Groep Gunther.

We geloven in die 'verdraagstad' waar de burgemeester tijdens haar nieuwjaarsspeech aan refereerde. En in zo een 'verdraagstad' horen ook de kinderen, die in aanmerking komen voor toepassing van het Kinderpardon, thuis! ✊ 'Onbegrensd en ontspannen'!

In Den Haag horen ze dus nu ook uit Maastricht dat ze, op dit gebied, beter beleid moeten maken!

Natuurlijk kunnen wij dit niet doorzetten, want het OM bepaalt, of er vervolgd wordt. Maar we kunnen, samen met de vele andere Kinderpardongemeenten, wel druk uitoefenen op Den Haag.

Kinderen komen als onschuldig, onmondig kind naar Nederland, worden groot, integreren in de samenleving, spreken Nederlands en moeten dan naar een land, waarmee ze geen enkele binding hebben, waarvan ze soms zelfs nauwelijks de taal spreken. Wij vinden, samen met de Kinderombudsman, dat Nederland de mensenrechten schendt bij uitzetting van hier gewortelde kinderen.

Daarom roepen we Den Haag op, het beleid w.b. het Kinderpardon, bij te stellen!