Betreft: vragen vuurwerk Maastricht

Geacht college,

 

Onze fracties namen op 12 april, via Dagblad de Limburger, kennis van het feit dat de gemeente Maastricht een aanbod voor een vuurwerkshow (tijdens Oud & Nieuw) heeft afgeslagen.[1]
In het artikel lezen we dat ´de gemeente geen aanleiding zegt te zien om het vuurwerkbeleid rond de jaarwisseling te veranderen, en slaat het aanbod daarom af´.

 

Vanuit de raad zijn ondergetekenden al enige tijd bezig om – samen met andere fracties – te kijken welk beleid er rondom vuurwerk, in Maastricht, is. En denken we tevens na over de richting die we als stad samen uitwillen. Dit heeft onder meer geresulteerd in een verzoek voor een stadsronde over vuurwerk, dat binnenkort aan het presidium wordt voorgelegd.
 

Dit na aanleiding van verschillende gesprekken die we met bewoners en organisaties hebben gevoerd. Verscheidemde mensen geven aan vuurwerkmoe te zijn en spreken de wens uit om vuurwerk te verminderen. Dit wordt ook gesterkt door de antwoorden die verscheidende respondenten gaven tijdens hun deelname aan het in 2018 gehouden stadspanel.
Een veelgehoorde wens is om centrale plekken aan te wijzen. Een – door de gemeente georganiseerde – vuurwerkshow lijkt aan die wens tegemoet te komen.

Als we dit in ons achterhoofd nemen, zijn we natuurlijk benieuwd wat voor de gemeente overwegingen waren om het aanbod van evenementenbureau Agency X af te slaan.

Daarom onderstaande vragen.

 

1) Wat is de overweging geweest om bovenstaand aanbod af te slaan?

 

2) Is het aanbod van Agency X het eerste? Of zijn er soortgelijke aanbiedingem geweest – van andere partijen?

 

3) Welke kosten waren gemoeid met de organisatie van zo een evenement?

 

4) Deelt het college de mening dat, door de gemeente georganiseerde centrale vuurwerkshows, een goed compromis zou zijn tussen de voorstanders van vuurwerk en de tegenstanders (want beter controleerbaar en op centrale plekken)?

 

5) Zou het college bereid zijn om een crowdfunding campagne te lanceren of te stimuleren of de kosten van zo een show te dekken?

 

 

Namens de fracties van GroenLinks en SP

 

Menno Janssen Peter Vrehen

Raadslid Burgerlid

 

[1]Zie Dagblad de Limburger. 12-04-2019. Maastricht slaat aanbod vuurwerkshow af.