Op 26 januari ging een team van GroenLinks in de Ravelijn huis-aan-huis in gesprek met de bewoners.

Over het algemeen vinden mensen de buurt veilig en prettig, er is goed contact met de buren, kinderen kunnen buitenspelen en er zijn genoeg voorzieningen in de buurt.

Een aantal bewoners van de Ravelijn merkte op dat het tegenwoordig erg lastig is om de buurt in te komen met de auto, vanwege de nieuwe verkeerssituatie en ook het gevoel dat er meer verkeer langskomt ervaart men niet als prettig. Een mevrouw die in de thuiszorg werkt vertelde dat het veel langer duurt om bij de dichtstbijzijnde AED te komen met de auto, omdat het allemaal eenrichtingsverkeer is.

Men vindt een bewustwordingscampagne over duurzaamheid belangrijk, maar.. let op daarbij niet met het geheven vingertje te komen en zoek in de politiek de samenwerking op, zo gaf een bewoner ons mee.

En ontmoedig de auto in de stad, zegt men. Er is steun voor de milieuzone en men is voor veel groen in de stad. Ook gaven bewoners aan dat er in dit deel van de stad geen natuurwinkels zijn. GroenLinks kan als goed nieuws daarop melden dat op 18 februari de coöperatieve GedeeldeWeelde- winkel opent in het Spinxgebouw, op een steenworp afstand van de Ravelijn!

En zoals we ook al weten zijn bewoners boos over het bouwproject naast de Ravelijn, ze hadden het terrein liever onbebouwd gezien. Ze voelen zich onvoldoende gehoord door de wethouder en vragen zich af of de gemeente niet de mogelijkheid had de nieuwbouw tegen te houden. Ze maken zich zorgen hoe het zal aflopen met de moestuintjes, en of het allemaal soepel gaat lopen tussen de nieuwe en oude bewoners.

GroenLinks heeft te leven met het feit dat de huidige projectontwikkelaar op die plek mag bouwen en probeert een afstemming van die bouwplannen met de omwonenden te bevorderen. We kunnen niet anders dan vaststellen dat na al die jaren toch een veel minder intensieve bebouwing gerealiseerd wordt en dat de aansluiting bij het groene gebied van de Hoge Fronten daardoor ook aan kwaliteit heeft gewonnen: een derde van het gebied wordt vergroend. Toch wordt daar in de Ravelijnbuurt niet iedereen gelukkig van, dat realiseren we ons ook. In het huidige bouwplan zijn aanwijsbaar aanpassingen doorgevoerd die ingaan op de kritiek van de omwonenden.

De wens om helemaal niet te bouwen op die plek is niet realiseerbaar, maar in de emoties hierover kunnen wij ons helemaal herkennen.

 

Coen van der Gugten