Wij zijn ernstig verontrust over het bericht, dat een oud vrachtvliegtuig motoronderdelen heeft verloren boven Meerssen en Maastricht.

Als door een wonder werden er maar twee personen gewond. Twee te veel!

GroenLinks heeft er nooit een geheim van gemaakt, dat zij MAA overbodig vindt. Voor ons is het ongeluk des temeer een reden, het college nog eens indringende vragen te stellen over de risico's en over de steun, die wordt verleend aan MAA. 

De steun van de provincie aan deze ook financieel bodemloze put stellen wij ook met klem weer ter discussie. Wij vragen het college ook hierover een standpunt in te nemen.

De vragen staan hieronder: