In het kort:

  • De begroting is onvoldoende ambitieus op het thema duurzaamheid, terwijl we midden in een energie-, stikstof-, en klimaatcrisis zitten. Zaken als fijnstof, windenergie en vergroening blijven onderbelicht. Concrete doelen zoals de gewenste milieuzone in het centrum en afvalloos Maastricht 2030 worden onvoldoende uitwerkt en onderbouwd, waardoor de ambities in gevaar komen. 
     
  • De begroting heeft veel te weinig aandacht voor het sociale domein, terwijl we midden in een energie-, inflatie- en armoedecrisis zitten. Zaken als de bijzondere bijstand, het volwassenenfonds voor Sport en Cultuur, en de toegankelijkheid van de overheid voor burgers met lage digitale vaardigheden blijven onderbelicht. Hier is het risico dat de tweedeling in de stad tussen "Sjiek & Sjoen" en de mensen die niet mee kunnen komen wordt vergroot. 
     
  • De begroting biedt aanleiding om de komende fietsers ruim baan te geven in onze stad, en daar werken we als GroenLinks natuurlijk graag aan mee. Het opschalen van de burgerbegroting steunen we van harte - ook omdat in de vorige raadsperiode GroenLinks collega's Menno Janssen en Marlise Korsten dit idee hebben gelanceerd. 

Update 18:00:

  • Onze motie waarin we de gemeente oproepen haar financiering van € 200.000,- per jaar van Maastricht Aachen Airport (MAA) te staken werd uitgelicht door RTV Maastricht. 

Update 19:00:

  • N.a.v. beantwoording van onze vragen door het college van B&W besluit GroenLinks Maastricht om deze begroting niet te steunen. Op cruciale duurzame en sociale punten is de uitvoering wat ons betreft onvoldoende concreet.