De Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Maastricht heeft op 9 juni  unaniem ingestemd  met het coalitieakkoord dat GroenLinks samen met Seniorenpartij, D66, VVD, SP en CDA geschreven heeft voor de komende raadsperiode van 4 jaar.

De GroenLinksleden onderschrijven het dringend belang dat we vol de versnelling blijven inzetten op weg naar een klimaatneutraal Maastricht in 2030.

Gert-Jan Krabbendam, beoogd wethouder: “We gaan o.a. een meer bereikbare en leefbare stad met meer ruimte voor fietsers en voetgangers creëren. En we gaan de elektrische auto flink faciliteren, o.a. door er meer ruimte voor te maken in de parkeergarages en een forse toename van het aantal laadpalen te realiseren. Er zal ook een start gemaakt gaan worden om jaarlijks 2000 woningen van het gas af te halen, samen met coöperaties en particuliere eigenaren.”

Tevens gaat de coalitie het hardnekkige armoedeprobleem in onze stad bij de wortel aanpakken door het opstellen van een armoedeplan op basis van een structurele analyse. De armoede in onze stad moet de komende jaren substantieel gaan afnemen door een nieuwe aanpak. De spiraal van armoede die van generatie op generatie doorgegeven wordt, moet doorbroken worden.

Verder is GroenLinks ook verheugd dat burgerparticipatie serieus genomen gaat worden door een experiment in een aantal buurten met een burgerbegroting.

Dit alles gaat de nieuwe coalitie doen met een optimistische blik op de toekomst, gericht op saamhorigheid en het tegengaan van polarisatie.