GroenLinks vraagt aandacht voor de fietser

In de Raadsronde van 31 januari werd de vaststelling grenzen bebouwde kom behandeld. Dit is nodig om de grenzen aan de huidige situatie aan te passen.
GroenLinks vindt het verstandig dat de grenzen bebouwde kommen geactualiseerd worden, hetgeen gelet op verschillende ontwikkelingen van het afgelopen jaar noodzakelijk is.

In de Raadsronde van 31 januari werd de vaststelling grenzen bebouwde kom behandeld. Dit is nodig om de grenzen aan de huidige situatie aan te passen.
GroenLinks vindt het verstandig dat de grenzen bebouwde kommen geactualiseerd worden, hetgeen gelet op verschillende ontwikkelingen van het afgelopen jaar noodzakelijk is.

GroenLinks burgerraadslid Menno Janssen bracht tijdens deze Raadsronde de zienswijze van de Fietsersbond onder de aandacht. De Fietsersbond wil namelijk een uitbreiding van de bebouwde kom grens ter hoogte van Boekenderweg/Fregatweg. Het college ziet echter van dit voorstel af omdat het gebied naar zijn aard een gebied is dat buiten de bebouwde kom ligt.
GroenLinks begrijpt het standpunt van het college maar heeft er wel op aangedrongen om de mogelijkheid te onderzoeken de verkeersveiligheid van fietsers op de Fregatweg en Boekenderweg onder de loep te nemen.