Wij horen, dat steeds meer mensen de behoefte hebben om zelf groente te verbouwen. Zeker in deze tijd waar mensen sociale contacten missen kan tuinieren een gevoel van zingeving en rust tot gevolg hebben. Vooral voor mensen die niet in het bezit zijn van een eigen tuin is het lastig op dit moment.

Mensen zijn ook steeds bewuster met hun eten bezig en dat is een goede ontwikkeling. Helaas worden de wachtlijsten bij moestuinverenigingen steeds langer.

Graag zou GroenLinks zien dat er meer ruimte komt om gezamenlijk dan wel individueel tuinieren mogelijk te maken. Of het nu gaat over buurttuinen, onderhoud aan boomspiegels door bewoners, moestuinen in voor- en achtertuin en het tuinieren in verenigingsverband.

Daarom stelden wij schriftelijke vragen aan het college.

De vragen staan hieronder.